Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Duża Pożyczka Inwestycyjna (dla Poddziałania 2.1.1)

 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu maksymalnie do 2,4 mln zł (w zależności od Instytucji Finansującej współpracującej z BGK).
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

 

 

Mała Pożyczka Inwestycyjna (dla Poddziałania 2.1.1)

 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu do 150 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • mikropożyczka w województwie opolskim
 • finansowanie do wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jego wysokość dostępna jest tutaj
 • dla osób bezrobotnych oraz pracujących, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie opolskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,011 % w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Pożyczka na efektywność energetyczną

 • Pożyczka w województwie opolskim
 • O finansowaniu przekraczającym nawet 1,3 mln zł
 • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku