Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Pożyczka

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,23% w skali roku

 

Pożyczka dla start-upów

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,23% w skali roku

 

Pożyczka na efektywność energetyczną

 

​​​​​​

 •  pożyczka w województwie małopolskim
 •  o finansowaniu od  100 tys. do 1,8 mln zł
 •  dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległym im podmiotom
 •  na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 •  oprocentowanie od 0,15% w skali roku

 

Pożyczka na rewitalizację

 

Szczegóły produktu:
 • pożyczka w województwie małopolskim

 • o finansowaniu od 300 tys. do 7 mln zł
 • dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji kultury, organów prowadzących szkoły i placówki, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, parków narodowych i krajobrazowych, PGL lasów państwowych, szkół wyższych, przedsiębiorców i administracji rządowej
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,05% w skali roku

 

Pożyczka Płynnościowa

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 500 tys. zł
 • dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy
 • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki

 

Pożyczka Płynnościowa dla start-upów

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 500 tys. zł
 • dla MŚP działających na rynku poniżej 24 miesięcy
 • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki