Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Pożyczka dla start-upów

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 4,06 proc. w skali roku

 

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. małopolskie)

 • ​​​​​​pożyczka w województwie małopolskim

 • o finansowaniu od 100 tys. do 1,8 mln zł

 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległym im podmiotom

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka na rewitalizację

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 7 mln zł
 • dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji kultury, organów prowadzących szkoły i placówki, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, parków narodowych i krajobrazowych, PGL lasów państwowych, szkół wyższych, przedsiębiorców i administracji rządowej
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie w wysokości stopy referencyjnej, równej stopie dyskontowej z dnia udzielenia tj. podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki, określone zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r.) – od 1 maja 2022 r. – 5,06 proc. 
 • okres spłaty: do 20 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy