Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Mikropożyczka 9.3

 • mikropożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 98 tys. zł
 • dla osób fizycznych z terenu województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,058 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy

 

Pożyczka Duża

 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu od 250 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start- upów
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku

 

Pożyczka Mała

 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 250 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start-upów
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku

 

Pożyczka Płynnościowa (Pożyczka duża)

 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • okres karencji do 12 miesięcy 
 • okres spłaty do 8 lat

 

Pożyczka Płynnościowa (Pożyczka mała)

 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 250 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • okres karencji do 12 miesięcy 
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • wydatki w ramach pożyczek płynnościowych mogą być łączone z wydatkami inwestycyjnymi
 • pożyczki mogą być udzielane do 30 czerwca 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki) 

Finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwe do 100 proc. (pod warunkiem że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy).

 

Wejście kapitałowe

 • wejście kapitałowe w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 1,5 mln zł
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (start-up)