Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu bez górnej granicy
 • dla:
  a) jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń JST;
  b) jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną;
  c) jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną;
  d) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka Płynnościowa

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • okres karencji do 6 miesięcy 
 • okres spłaty do 6 lat
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)

 

Pożyczka Rozwojowa

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • maksymalna wartość finansowania zależna od limitu przyznanego instytucji finansującej  
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów
 • oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe