Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Mikropożyczka 9.3

 • mikropożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 98 tys. zł
 • dla osób pozostających bez pracy, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie lubelskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 1,434 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. dolnośląskie)

 • pożyczka dla osób, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim
 • finansowanie: do 80 tys. zł
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • pożycza udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie stałe w całym okresie, z zastosowaniem stopy procentowej w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (od 0,53 proc. w skali roku, stopa redyskonta weksli na dzień 06.05.2022 r. wynosi 5,30 proc.)

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. lubuskie)

 • mikropożyczka w województwie lubuskim
 • finansowanie to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, obecnie jego wysokość dostępna jest tutaj
 • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie lubuskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,655 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. opolskie)

 • mikropożyczka w województwie opolskim
 • finansowanie do wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jego wysokość dostępna jest tutaj
 • dla osób bezrobotnych oraz pracujących, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie opolskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,66 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. podkarpackie)

 • pożyczka w województwie podkarpackim
 • o finansowaniu do 80 tys. zł
 • dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno - prawnych, dla osób w wieku 30 lat i powyżej, dla reemigrantów i imigrantów
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,1 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie - nie wydłuża okresu spłaty pożyczki: do 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. podlaskie)

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • finansowanie to nawet 100 tys. zł.
 • dla osób w wieku 30 lat i więcej, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie podlaskim  
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,2 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. świętokrzyskie)

 • mikropożyczka w województwie świętokrzyskim
 • finansowanie do 100 tys. zł
 • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą wwojewództwie świętokrzyskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

 • mikropożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu:
  • wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej – max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia – jego wysokość dostępna jest na stronie internetowej ZUSu
  • wartość pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – max. 20 tys. zł.
 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą bądź planujących utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,655 proc. w skali roku
 • okres spłaty pożyczki:
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: do 84 miesięcy
  • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 36 miesięcy
 • karencja w spłacie pożyczki:
  • na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 12 miesięcy
  • na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: 6 miesięcy