Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Pożyczka Jessica2 na poprawę efektywności energetycznej

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 100 tys. zł do 10 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku, które zostanie dodatkowo obniżone:
  • o 20 proc. w przypadku projektu ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej lub w dokumencie równoważnym;
  • o 20 proc. w przypadku projektu, w którym wykorzystywane będzie OZE.

 

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. dolnośląskie)

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu od 200 tys. do 3 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku

 

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. małopolskie)

 • ​​​​​​pożyczka w województwie małopolskim

 • o finansowaniu od 100 tys. do 1,8 mln zł

 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległym im podmiotom

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. opolskie)

 • Pożyczka w województwie opolskim
 • O finansowaniu przekraczającym nawet 1,3 mln zł
 • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • oprocentowana na warunkach preferencyjnych w wysokości 0,5 proc. w skali roku
 • Okres spłaty do 20 lat
 • Karencja w spłacie do 12 miesięcy

 

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

 • inwestycja realizowana na terenie województwa dolnośląskiego
 • finansowanie od 100 tys. do 10 mln zł
 • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 15 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu bez górnej granicy
 • dla:
  a) jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń JST;
  b) jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną;
  c) jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną;
  d) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka Termomodernizacyjna do 1 mln zł (woj. podlaskie)

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bądź rynkowych
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Pożyczka Termomodernizacyjna do 2,5 mln zł (woj. podlaskie)

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 2,5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku