Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie podkarpackim

 • wartość pożyczki do 500 tys. złotych (lub 1 mln zł w ramach komponentu innowacyjnego)

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej

 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej: 

 • Komponent standardowy - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych  realizowanych przez MŚP;

 • Komponent innowacyjny - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Wartość pożyczki:
 • maksymalnie do 500 tys. zł w ramach komponentu standardowego;

 • do 1 mln zł w ramach komponentu innowacyjnego.
Okres spłaty:
 • nie dłuższy niż 96 miesięcy w ramach komponentu standardowego;

 • nie dłuższy niż 120 miesięcy w ramach komponentu innowacyjnego.

Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty)

 

O szczegóły, w tym o dostępność środków, należy pytać u poszczególnych Pośredników Finansowych.

Regionalna Izba Gospodarcza

Osoba kontaktowa:

ul. 1-go Sierpnia 26 b
37-450 Stalowa Wola
Tel.: 15 844 03 57
E-mail: sekretariat@rig-stw.pl

Magdalena Płachcińska
Tel.: 15 844 03 57, 661 116 407
E-mail: mplachcinska@rig-stw.pl

Małgorzata Kołodziej
Tel.: 15 844 03 57, 661 116 408
E-mail: mkolodziej@rig-stw.pl

Sylwia Burdzy
Tel.: 15 844 03 57, 667 952 999
E-mail: sburdzy@rig-stw.pl

Edyta Jarmolińska
Tel.: 15 844 03 57, 603 602 702
E-mail: ejarmolinska@rig-stw.pl

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 

37-450 Stalowa Wola
ul. 1-go Sierpnia 12 pok. 713
tel. 601 416 133, 601 414 114
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – biuro w Rzeszowie
35-060 Rzeszów
ul. Słowackiego 6
Tel.: 17 28 33 200, 17 28 33 201
E-mail: rzeszow@kswp.org.pl

Anna Winiarska
Tel.: 15 833 34 09

Konsorcjum: Lubelska Fundacja Rozwoju, Polski Fundusz Gwarancyjny

Al. Krzyżanowskiego 6a lok. 8, Rzeszów
Tel.: 17 853 59 17
E-mail: info@lfr.lublin.pl

Michał Pekalski
Tel.: 17 853 59 17
Tel.: 500 062 150
E-mail: michal.pekalski@lfr.lublin.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR"

 
ul. Chopina 18
39-300 Mielec
E-mail: marr@marr.com.pl

Justyna Kusak
Tel.: 17 788 18 51,
Tel.: 797 600 314
E-mail: justyna_kusak@marr.com.pl

Joanna Cyganowska
Tel.: 17 788 18 65,
Tel.: 797 600 328

Małgorzata Kaczmarczyk
Tel.: 17 788 18 59
Tel.: 797 600 322