Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
  • pożyczka w województwie łódzkim
  • maksymalna wartość finansowania zależna od limitu przyznanego instytucji finansującej  
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów
  • oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
Cel finansowania:

Środki udzielane przez Instytucje Finansujące przeznaczone są dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Finansowane będą inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:

1) zalążkowego i kapitału na rozruch,

2) na rozszerzenie działalności,

3) na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,

4) na realizację nowych projektów,

5) umożliwiającego przejście przedsiębiorstw na rynki zagraniczne lub na nowe rozwiązania.

Okres spłaty:
  • do 120 miesięcy (dla finansowania wydatków inwestycyjnych),
  • do 36 miesięcy (dla finansowania kapitału obrotowego, do 72 mies. w ramach preferencji)
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (do 12 m-cy w ramach preferencji)
Instytucja finansującaOsoba kontaktowa
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź
Tel.: 42 208 93 13
E-mail: kontakt@larr.lodz.pl

 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 262-264, pok.205, 90-361 Łódź
Tel.: 42 634 93 66

Dorota Sumińska 
Tel.: 42 634 93 66/ 784 682 547
E-mail: d.suminska@pfp.com.pl

Grzegorz Sęklewski
Tel.: 42 634 93 66/ 784 918 058
E-mail: g.seklewski@pfp.com.pl

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Biuro Regionalne w Sieradzu,
ul. Kościuszki 5 pok.22, 98-200 Sieradz
Tel.: 43 828 50 78

Sławomira Baszczyńska
E-mail: slawomira_baszczynska@ocwp.org.pl

Katarzyna Osiewała
E-mail: katarzyna_osiewala@ocwp.org.pl
Tel.: 43 828 50 78 / 605 067 755

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 

ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów
Tel.: 44 634 10 06, 44 634 10 14
E-mail: frgz@frgz.pl

 

Punkt zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim
al. 3 maja 33 (Starostwo Powiatowe),
97-300 Piotrków Trybunalski
E-mail: pk.piotrkow@frgz.pl

Agnieszka Skupińska
E-mail: a.skupinska@frgz.pl
Tel.: 606 314 854

Punkt zamiejscowy w Bełchatowie
ul. Kościuszki 1 (Urząd Miasta),
97-400 Bełchatów
E-mail: pk.belchatow@frgz.pl

Anna Lodczyk
E-mail: a.lodczyk@frgz.pl
Tel.: 665 945 800

Punkt zamiejscowy w Zduńskiej Woli
ul. S. Złotnickiego 12 (Urząd Miasta),
98-220 Zduńska Wola
E-mailpk.zdwola@frgz.pl

Magdalena Dziędziel
E-mail: m.dziedziel@frgz.pl
Tel.: 880 162 306