Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu od 5 tys. zł do 1,5 mln zł
 • długi okres spłaty pożyczki - do 8 lat
 • oprocentowanie od 0,044 proc. w skali roku
 • możliwość finansowania kapitału obrotowego wspierającego realizowaną inwestycję 
 • dla mikro, małych i średnich firm, w początkowej fazie rozwoju
 • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 12 miesięcy

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju (tj. działających na rynku nie dłużej niż 3 lata), dla których barierą w dostępie do kapitału jest krótka historia kredytowa lub jej brak, niewystarczające zabezpieczenia, brak możliwości finansowania ze środków zewnętrznych wydatków obrotowych.

Cel finansowania:
 • wsparcie małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, których działalność musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału przedsiębiorstwa musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • przyznanie pożyczki zależne jest od dwóch wariantów:
  a) wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego,

lub
    b) na przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej).

 • Projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji, tj.:
  a) obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej;
  b) obszary o słabym dostępie do usług publicznych;
  c) obszary przygraniczne.
 • Inwestycje w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa warmińsko–mazurskiego, tj.:
  a) drewno i meblarstwo;
  b) żywność wysokiej jakości;
  c) ekonomia wody.

Poprzez inwestycje w ramach powyższych inteligentnych specjalizacji należy rozumieć takie, które muszą spełnić  co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie:

- wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,

- wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji, 

- dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji,

- stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości,

- wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji projektu.

 • okres spłaty: do 8 lat
 • okres karencji: do 12 miesięcy
Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieOsoba kontaktowa:
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
Tel.: 89 521 12 50
E-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
 
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" 
Tel.: 55 248 10 91,92,93
E-mail: screp@screp.pl lub pytania@screp.pl
Katarzyna Kaniowska
Tel.: 55 248 10 91 wew. 222
Tel. kom.: 727 022 581
E-mail: kaniowska@screp.pl
Działdowska Agencja Rozwoju S.A 
Tel.: 23 697 06 66
E-mail: pozyczki@darsa.pl
Grzegorz Chiliński
Tel.: 23 697 06 77
E-mail: g.chilinski@darsa.pl

Szumowska Natalia
Tel.: 571 293 195
E-mail: n.szumowska@darsa.pl
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

Tel. nr 89 647 51 84
E-mail: pozyczki@frrl.org.pl

Patryk Pawełczyk
Tel. 728 939 910
E-mail: p.pawelczyk@frrl.org.pl

Paweł Łoboda
Tel. 784 662 972
E-mail: p.loboda@frrl.org.pl

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

 
Tel.: 89 625 36 51
E-mail: nida@nida.pl

Ewa Waśkiewicz
Tel.: 89 625 36 51
E-mail: e.waskiewicz@nida.pl

Małgorzata Ofierska
Tel.: 89 616 00 58
E-mail: warminskizakatek@wp.pl