Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie według stopy bazowej oraz marży określonej ustalonej w oparciu o Komunikat KE, od 5,81 proc. w skali roku, preferencje w inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwa, oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania.
 • Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 1 mln zł, w tym:
  a)  do 100 tys. zł - mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  b)  od 100 000,01 zł do 1 000 000 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  c) do 250 000,00 zł – pożyczka obrotowa na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 - może być udzielana do 30.06.2021 r.

Cel finansowania

 • W ramach instrumentu finansowane będą:
  a) przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
  b) przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

  c) przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek epidemii COVID-19 

  Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:
  a) wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
  b) rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  c) inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu firmy,
  d) sfinansowaniem kapitału obrotowego w celu przywrócenia płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek  COVID-19.

Jeden Przedsiębiorca może ubiegać się o więcej niż jedną Pożyczkę, przy czym łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 mln zł, a w przypadku udzielenia więcej niż jednej Pożyczki, każda z nich musi być przeznaczona na inny cel.

 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19, w okresie do 30.06.2021 r., istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 4 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A
Siedziba w Legnicy:
ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica
Tel.: 76 862 27 77

Biuro ARR ,,ARLEG” S.A. w Głogowie:
ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów
Tel.: 76 862 27 77 wew.  62
E-mail: [email protected]

Małgorzata Figura
E-mail: [email protected]
Tel.: 76 862 27 77 wew. 19

Joanna Milczarz
E-mail: [email protected]
Tel.: 664 437 655

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
Tel.: 74 872 50 25
E-mail: [email protected]
 
Ewelina Orawiec
Tel.: 74 872 70 43
E-mail: [email protected]

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław
Tel.: 71 7366308, 71 7366310
E-mail: [email protected]

Anna Krystek,
Tel.: 71 7366308
Czesława Pieklik
Tel.: 71 7366310

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
Tel.: 71 718 17 43
E-mail: [email protected]

Maciej Główka
E-mail: [email protected]

Tel.: 507 479 257

Paula Śmieszkowska
E-mail: [email protected]

Tel.: 573 264 231

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel.: 74 664 91 64
E-mail: [email protected]

Bożena Kuc-Kołek
Tel.: 575 050 343
E-mail: [email protected]

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Projektów, ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
Business House II p.
Tel.: 71 797 04 00 lub 887 350 161887 350 162
E-mail: [email protected]

Siedziba we Wrocławiu,
ul. Karmelkowa 29,
52-437 Wrocław
Tel.: 71 797 04 00

Danuta Chudy
Tel.: 887 350 162
E-mail: [email protected]