Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 250 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • okres karencji do 12 miesięcy 
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • wydatki w ramach pożyczek płynnościowych mogą być łączone z wydatkami inwestycyjnymi
 • pożyczki mogą być udzielane do 30 czerwca 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki) 

Finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwe do 100 proc. (pod warunkiem że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy).

Cel finansowania:
 • przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa lubelskiego mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej,
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
Tel: 84 686 53 93 lub 784 346 995
e-mail: <link pozyczki@barr.org.pl>pozyczki@barr.org.pl</link>

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR”
ul. Chopina 18
39-300 Mielec
tel.: 17 788 18 65, 17 788 18 59, 17 788 18 62, lub 17 788 18 51
e-mail: marr@marr.com.pl 

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Mościckiego 1
24-110 Puławy
tel.: 81 470 09 00, 81 470 09 01
e-mail: fpcp@fpcp.org.pl 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
tel.: 81 710 46 30
e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin
tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02
e-mail: info@pozyczkaunijna.pl 

Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.
ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin
tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02
e-mail: info@pozyczkaunijna.pl