Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • okres karencji do 12 miesięcy 
 • okres spłaty do 8 lat
Cel finansowania:
 • przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa lubelskiego mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej,
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany 
 • wydatki w ramach pożyczek płynnościowych mogą być łączone z wydatkami inwestycyjnymi
 • pożyczki mogą być udzielane do 30 czerwca 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)

Finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwe do 100% (pod warunkiem że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy).

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
Tel.: 84 686 53 93 lub 784 346 995
E-mail: pozyczki@barr.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR”
ul. Chopina 18
39-300 Mielec
Tel.: 17 788 18 65, 17 788 18 59, 17 788 18 62, lub 17 788 18 51
E-mail: marr@marr.com.pl

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Mościckiego 1
24-110 Puławy
Tel.: 81 470 09 00, 81 470 09 01
E-mail: fpcp@fpcp.org.pl

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
Tel.: 81 710 46 30
E-mail: sekretariat@oic.lublin.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin
Tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02
E-mail: info@pożyczkaunijna.pl

Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.
ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin
Tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02
E-mail: info@pożyczkaunijna.pl