Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • okres karencji do 6 miesięcy 
 • okres spłaty do 6 lat
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
Cel finansowania:
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
Dla kogo?
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które doświadczyły negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź 
Tel.: 42 208 93 13
E-mail: kontakt@larr.lodz.pl

 
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa

ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Biuro Regionalne w Sieradzu,
ul. Kościuszki 5 pok.22, 98-200 Sieradz
Tel.: 43 828 50 78

Sławomira Baszczyńska
E-mail: slawomira_baszczynska@ocwp.org.pl

Katarzyna Osiewała
E-mail: katarzyna_osiewala@ocwp.org.pl
Tel.: 43 828 50 78 / 605 067 755
Fundacja Rozwoju Gminy ZelówOsoba kontaktowa
ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów
Tel.: 44 634 10 06, 44 634 10 14
E-mail: frgz@frgz.pl
 
Punkt zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim
al. 3 maja 33 (Starostwo Powiatowe),
97-300 Piotrków Trybunalski
E-mail: pk.piotrkow@frgz.pl
Agnieszka Skupińska
E-mail: a.skupinska@frgz.pl
Tel.: 606 314 854
Punkt zamiejscowy w Bełchatowie
ul. Kościuszki 1 (Urząd Miasta),
97-400 Bełchatów
E-mail: pk.belchatow@frgz.pl
Anna Lodczyk
E-mail: a.lodczyk@frgz.pl
Tel.: 665 945 800
Punkt zamiejscowy w Zduńskiej Woli
ul. S. Złotnickiego 12 (Urząd Miasta),
98-220 Zduńska Wola
E-mailpk.zdwola@frgz.pl
Magdalena Dziędziel
E-mail: m.dziedziel@frgz.pl
Tel.: 880 162 306