Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • okres karencji do 12 miesięcy 
 • okres spłaty do 4 lat
 • pożyczki mogą być udzielane do 30.06.2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
Cel finansowania:
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.
Dla kogo?
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które doświadczyły negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany 
Fundacja Rozwoju ŚląskaOsoba kontaktowa:

ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole
Tel.: 77 423 29 14

Joanna Juszczyk
Tel.: 77 423 29 18
E-mail: joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 
ul. ks. Hugona Kołłątaja 11/11
45-064 Opole
Tel.: 77 421 94 42
Jakub Wierdak
Tel.: 77 421 94 42
E-mail: jwierdak@orfr.opole.pl