Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie lubuskim
 • o finansowaniu do 200 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki
Cel finansowania:
 • przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa lubuskiego, mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie będących na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • bieżące raty  kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

 

Warunki:
 • pożyczki mogą być udzielane do 30 czerwca 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • okres spłaty: do 6 lat
 • okres karencji: do 12 miesięcy
Fundacja „Przedsiębiorczość”Osoba kontaktowa:

ul. Mieszka I nr 13, 68-200 Żary
Tel.: 533 39 93 91, 534 010 511 lub 533 32 26 18
E-mail: fp@fundacja.zary.pl

Agnieszka Przybyłła
Tel.:  lub 533 39 93 91
E-mail: przybylla@fundacja.zary.pl