Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie świętokrzyskim
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • o finansowaniu do 3 mln zł
 • oprocentowanie od 0 proc.
 • brak opłat i prowizji
Cel finansowania:

Pożyczki płynnościowe z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Świętokrzyskiego umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
Warunki:
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany 
 • okres spłaty: do 6 lat
 • okres karencji: do 6 miesięcy
 • wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki
 • wydatki w ramach pożyczek płynnościowych mogą być łączone z wydatkami inwestycyjnymi
 • pożyczki mogą być udzielane do 31 grudnia 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 3 mln zł.

O szczegóły, w tym o dostępność środków, należy pytać poszczególne Instytucje Finansujące.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
Tel: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
E-mail: farr@farr.pl
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 26-600 Sandomierz
Tel: 15 833 34 00
E-mail: fundacja@opiwpr.org.pl
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel. 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56
E-mail: kswp@kswp.org.pl

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
Tel: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60
E-mail: frrpierzchnica@republika.pl
Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Tel.: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281
E-mail: sekretariat@sfr-kielce.pl