Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu do 250 tys. zł
 • dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Cel finansowania:

Środki z Pożyczki Płynnościowej  mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Pożyczka płynnościowa może finansować do 100 proc. wydatków przedsiębiorstwa.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.


Warunki:
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty do 60 miesięcy
 • Okres karencji do 6 miesięcy
 • Wakacje kredytowe do 4 miesięcy
 • Oprocentowanie od 0 proc. w skali roku
 • pożyczki mogą być udzielane do 31 października 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej
Instytucja FinansującaOsoba kontaktowa:
Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Zwycięstwa 42, 75-032 Koszalin
Tel.: 94 341 23 17
E-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl
Krzysztof Lepieszka
Tel.: 94 341 23 17
E-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy 
ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, 70-440 Szczecin
Tel.: 91 488 13 49
E-mail: fundusz3@o2.pl
Agnieszka Weychan-Rączka
Tel.: 91 488 13 49
E-mail: fundusz3@o2.pl