Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu od 100 tys. do 500 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych
 • oprocentowanie od 2,47 proc. w skali roku
Cel finansowania:
 • instrument Finansowych finansować będzie przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in.:
  a) inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne,
  b) kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 8 miesięcy
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin
Tel.: 94 347 51 75 lub 94 347 51 74
E-mail: jeremie@karrsa.pl
Krzysztof Dworakowski
Tel.: 94 341 63 30
E-mail: karrsa@karrsa.pl