Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie pomorskim
 • o finansowaniu od 200 tys. do 5 mln zł
 • dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, tj.:

  a) przed dokonaniem przez nie pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku albo
  b) prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,50 proc. w skali roku
 • pożyczki na innowacje dla przedsiębiorstw będą przeznaczone na finansowanie rozwoju realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową i kierowane wyłącznie na inwestycje wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza realizowane na terenie województwa pomorskiego.
Cel finansowania:
 • Przedsięwzięcia B+R przedsiębiorstw (w tym przedsięwzięcia kontynuacyjne, dla przedsiębiorstw wspartych uprzednio w formie wejść kapitałowych), będące na wczesnych etapach gotowości technologicznej oraz służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych i zmierzające do wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej, poprzez finansowanie w szczególności:
  a) badań przemysłowych,
  b) prac rozwojowych,
  c) procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,
  d) infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach),
  e) zakupu wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia.
 • Okres spłaty: do 10 lat, z możliwością wydłużenia o okres udzielonych wakacji kredytowych
 • Karencja w spłacie: do 2 lat
 • W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych do 6 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Strefa Wiedzy:

Zapoznaj się z materiałami dodatkowymi i zacznij współpracę z uczelnią.

Obejrzyj webinar z ekspertem
Towarzystwo Inwestycji Społeczno- EkonomicznychOsoba kontaktowa:
Siedziba, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel.: +48 22 636 07 40
E-mail: tise@tise.pl
 

Gdańsk, Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk
Tel.: 662 834 361
E-mail: pozyczki.pomorze@tise.pl

Przemysław Buczkowski/Katarzyna Robak
Tel.: +48 662 834 361
E-mail:pozyczka@tise.pl