Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. opolskie)

 • Pożyczka w województwie opolskim
 • O finansowaniu przekraczającym nawet 1,3 mln zł
 • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Dla kogo?
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające w województwie opolskim siedzibę lub oddział
 • warunkiem wsparcia dla inwestycji finansowanej w ramach Pożyczki jest przeprowadzenie audytu energetycznego
Cel finansowania:
 • Inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa opolskiego.
 • Zakres Inwestycji musi wynikać z pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego.
 • W ramach Jednostkowej PEE finansowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie Inwestycji w zakresie:
 1. zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 2. zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
 3. zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 4. głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach[1], w tym:
  a. ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oraz stropów;

  b. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne;

  c. przebudowa/modernizacja systemów grzewczych  (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;

  d. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;

  e. budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;

  f. instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

  g. wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;
 5. instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
 6. audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.
 • Okres spłaty: do 8 lat (10 lat w ramach preferencji)
 • Karencja w spłacie: 6 miesięcy (12 miesięcy w ramach preferencji)
Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali pożyczkę na efektywność energetyczną. Poznaj historię opolskiej firmy Stalkor.

Przedsiębiorcze opolskie, Logo Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki pożyczce unijnej wymieniłem instalacje grzewcze i ociepliłem ściany w swojej firmie. – Piotr Bogdziewicz, Stalkor, Opole. Logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Opolskie kwitnące, Flaga Unii Europejskiej, Unie Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


[1] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Fundacja Rozwoju ŚląskaKontakt:

ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole
Tel.: 77 423 29 14

Joanna Juszczyk
Tel.: 77 423 29 18
E-mail: 
[email protected]