Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Pożyczka Jessica2 na poprawę efektywności energetycznej

  • pożyczka w województwie wielkopolskim
  • o finansowaniu od 100 tys. zł do 10 mln zł
  • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku, które zostanie dodatkowo obniżone:
    • o 20 proc. w przypadku projektu ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej lub w dokumencie równoważnym;
    • o 20 proc. w przypadku projektu, w którym wykorzystywane będzie OZE.
O pożyczkę mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

- podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,

- państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne,

- szkoły wyższe

- podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE

- podmioty spoza sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą - wyłącznie na projekty dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej.
 

  • Warunek ubiegania się o pożyczkę: wykazanie poprawy efektywności energetycznej o minimum 25 proc. na podstawie przeprowadzonego i zweryfikowanego przez BGK audytu energetycznego.

Cel finansowania:

Projekty z zakresu efektywności energetycznej w tym:

a) przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym

b) przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publiczne

Zalety:

a) oprocentowanie stałe: od 0,15 proc. w skali roku, nie wyższe niż 0,5 proc., uzależnione od osiągniętego poziomu efektywności energetycznej, z możliwością zmniejszenia o dodatkowe 20 proc. w przypadku ujęcia projektu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej,
b) brak opłat i prowizji,
c) okres spłaty: do 20 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,
d) okres karencji: do 15 miesięcy daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, z możliwością wydłużenia w zależności od efektów w oszczędności energii (powyżej 40 proc.)
e) finansowanie uzupełniające.

 

Więcej informacji oraz dokumentacja niezbędna do aplikowania dostępne są tutaj.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Wielkopolski
ul. Składowa 5
61-888 Poznań
Tel.: 22 475 20 00
Fax: 22 475 20 97