Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
  • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
  • o finansowaniu powyżej 500 tys. zł do 5 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w przypadku przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo rozwojowej
  • oprocentowanie od 2,47 proc. w skali roku lub od 1,87 proc. w skali roku w przypadku przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo rozwojowej
Cel finansowania:

Finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego , w tym m.in.:

a) inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne,
b) kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

c) przedsięwzięcia badawczo rozwojowe (B+R).

  • Okres spłaty: do 10 lat
  • Karencja w spłacie: 12 miesięcy
Szczeciński Fundusz PożyczkowyOsoba kontaktowa:

ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4,
70-440 Szczecin
Tel.: 91 488 13 49
E-mail: fundusz3@o2.pl

Agnieszka Weychan- Rączka
Tel.: 91 488 13 49
E-mail: fundusz3@o2.pl

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Zwycięstwa 42,
75-037 Koszalin
Tel.: 94 341 23 17 lub 94 346 47 06
E-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl

Krzysztof Lepieszka
Tel.: 94 346 47 06
E-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych

ul. Królowej Jadwigi 28,
78-200 Białogard
Tel.: 94 312 39 30 lub tel. kom.: 604 555 286

Agnieszka Muszyńska
Tel./fax: 94 311 86 88
E-mail: a.muszynska@sisg.pl

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

ul. Pierwszej Brygady 35,
73-110 Stargard
Tel.: 91 834 90 88, 91 578 26 97 lub tel. kom.: 605 181 506
E-mail: sarl@sarl.pl

Beata Kula
Tel.: +48 91 834 90 88
E-mail: biuro@sarl.pl lub sarl@sarl.pl