Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,21 proc. w skali roku
Cel finansowania:

Finansowane będą przedsięwzięcia na terenie województwa małopolskiego, realizowane przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),

 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),

 • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu),

 • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie. 

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 • W ramach instrumentu Pożyczka preferowane będą projekty realizowane
  - w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
  - na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty - do 7 lat,
 • Okres karencji - 6 miesięcy.
Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.Osoba kontaktowa:

1. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 175, 34- 200 Sucha Beskidzka
Tel.: 33 874 13 15, 33 874 11 03
E-mail: sekretariat@centrump-sucha.pl

Agnieszka Polak
Tel.: 33 874 11 03 / 501 609 564
E-mail: a.grabiec@centrump-sucha.pl
2. Biuro Fundacji Rozwoju Regionu Rabka 
ul. Orkana 20f, 34- 700 Rabka Zdrój

Sabina Barnaś 
Tel.: 18 26 777 39 wew.29
E-mail: sbarnas@frrr.pl

Biuro Terenowe FRRR 
ul. Paderewskiego 6, 33-100 Tarnów

Joanna Przybyło
Tel: 14 621 03 43
E-mail: jprzybylo@frrr.pl

3. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim
Tel.: 33 844 73 44
E-mail: cmbz@cmbz.pl

Ewelina Tatrczuch
Tel.: 33 844 73 44
E-mail: ewelina.tatarczuch@cbmz.pl

Agata Szafran
E-mail: agata.szafran@cbmz.pl

Bożena Pyka
E-mail: bozena.pyka@cbmz.pl

Bernardyna Bryzek
E-mail: bernardyna.bryzek@cmbz.pl

Przedstawiciel Terenowy: Sądecka Izba Gospodarcza 
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Anna Ruchała
Tel.: 18 547 21 02
E-mail: aruchala@sig.org.pl

Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A
1. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
ul. Kordylewskiego 11, 
32-542 Kraków
Tel.: 12 617 66 69, 12 617 66 28, 
12 617 66 29, 12 617 66 32, 12 417 74 19, 12 417 74 20, 
lub 12 417 74 21
 

2. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
ul. Szujskiego 66, 33- 100 Tarnów

Paulina Gruca
Tel.: 14 623 55 08
E-mail: pgruca@tarr.tarnow.pl

Ewelina Serafin
Tel.: 14 623 55 18
E-mail: eserafin@tarr.tarnow.pl

3. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A
ul. Grunwaldzka 5, 32- 500 Chrzanów

Sylwia Wróbel
Tel.: 32 645 19 68 wew. 21
E-mail: s.wrobel@armz.pl

Teresa Stefańska
Tel.: 32 645 19 68 wew. 29
E-mail: t.stefanska@armz.pl

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 
ul. Rakowicka 14b, Kraków
Tel.: +48 515 722 146, 22 63 60 740
E-mail: msp@tise.pl

Marta Wanat-Klujew
Tel.: 662 834 361
E-mail: marta.klujew@tise.pl

Fundusz Wschodni sp. z o.o. 
ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
Tel.: +48 85 307 01 05
E-mail: biuro@funduszwschodni.pl