Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,65 proc. w skali roku

Cel finansowania

Finansowane będą przedsięwzięcia na terenie województwa małopolskiego, realizowane przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),

 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),

 • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu),

 • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie. 

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 • W ramach instrumentu Pożyczka preferowane będą projekty realizowane
  - w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
  - na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty - do 7 lat,
 • Okres karencji - 6 miesięcy.
Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.AOsoba kontaktowa:
1. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Kordylewskiego 11, 
32-542 Kraków
Tel.: 12 617 66 69, 12 617 66 28
12 617 66 29, 12 617 66 3212 417 74 19, 12 417 74 20
lub 12 417 74 21
 
2. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5, 32- 500 Chrzanów

Sylwia Wróbel
Tel.: 32 645 19 68 wew. 21
E-mail: [email protected]

Teresa Stefańska
Tel.: 32 645 19 68 wew. 29
E-mail: [email protected]

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 
ul. Rakowicka 14b, Kraków
Tel.: +48 515 722 146, 22 63 60 740
E-mail: [email protected]

Marta Wanat-Klujew
Tel.: 662 834 361
E-mail: [email protected]

Fundusz Wschodni sp. z o.o. 
ul. Piękna 1, 15-282 Białystok
Tel.: +48 85 307 01 05
E-mail: [email protected]