Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie świętokrzyskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku do 30.06.2022 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)

Cel finansowania

 • Inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:
  a) dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;
  b) możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;
  c) pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;
  d) zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach).
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

  O szczegóły, w tym o dostępność środków, należy pytać poszczególne Instytucje Finansujące.
Agencja Rozwoju Regionalnego w StarachowicachOsoba kontaktowa:

ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
Tel.: 41 274 46 90, fax: 41 274 04 09
E-mail: [email protected]

Katarzyna Jary
Tel.: 41 274 46 90 wew. 107
E-mail: [email protected]
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica 
ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
Tel.: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60
E-mail: [email protected]
Dariusz Michalski
Tel.: 665 093 923
E-mail: [email protected]
Lubelska Fundacja Rozwoju 
Oddział w Kielcach, ul. Staszica 1, lok. 106-107, 25-008 Kielce
Tel.: 41 313 31 77
E-mail: [email protected]
Anita Grabska
Tel.: 601 559 011
E-mail: [email protected]

Renata Mazur
Tel. 661 550 240

E-mail: [email protected]

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel.: 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56
E-mail: [email protected]

Mirosław Czarnecki
Tel.: 41 260 46 36
E-mail: [email protected]

Paweł Ostafijczyk
Tel.: 41 260 46 33
E-mail: [email protected]

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Tel.: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281
E-mail: [email protected]
Agnieszka Kucmin
Tel.: 660 515 551
E-mail: [email protected]