Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • pożyczka w województwie dolnośląskim
  • o finansowaniu do 80 tys. zł
  • dla osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
  • oprocentowanie od 0,011 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. 

Dla kogo?

Dla osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) osób w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiet,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób długotrwale bezrobotnych,
e) osób o niskich kwalifikacjach.
 

W związku z epidemią COVID-19, w okresie do 30 czerwca 2021 roku istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji albo z wakacji kredytowych przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Fundusz Regionu WałbrzyskiegoOsoba kontaktowa:
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
Tel.: 746 644 810
E-mail: biuro@frw.plpozyczki@frw.pl
Paulina Leszczyńska
Tel.: 74 664 48 19
E-mail: paulina.leszczynska@frw.pl
 
Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:

ul. Skarbowców 23a bud. B-1, p. 20
53-025 Wrocław

Tel.: 71 33 23 181,
 71 39 12 196

Monika Kuśnierz
Tel.: 602 183 723
E-mail: m.kusnierz@pfp.com.pl


Beata Heilpern 

Tel.: 602 386 300
E-mail: b.heilpern@pfp.com.pl

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:

ul. Górna 10-11, pokój 28
58-500 Jelenia Góra

Tel./fax: 75 752 29 64

Jolanta Schabowicz
Tel.: 602 183 746
E-mail: j.schabowicz@pfp.com.pl