Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • mikropożyczka w województwie świętokrzyskim
  • finansowanie do 100 tys. zł
  • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą wwojewództwie świętokrzyskim
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 1,21 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: 12 miesięcy
Cel finansowania:

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, m.in. zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.

Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 29 lat i więcej, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego.Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo).

Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności w województwie świętokrzyskim:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
Główna siedziba, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel.: 41 375 14 55 lub 41 260 46 21
E-mail: kswp@kswp.org.pl

Mirosław Czarnecki
Tel.: 41 260 46 36
E-mail: m_czarnecki@kswp.org.pl

Paweł Ostafijczyk
Tel.: 41 260 46 33
E-mail: p_ostafijczyk@kswp.org.pl

KSWP Biuro w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III 25-516 Kielce
Tel.: 41 345 39 08
E-mail: kielce@kswp.org.pl
Michał Mika
Tel.: 41 343 17 80
E-mail: michal_mika@kswp.org.pl
KSWP Biuro w Skarżysku Kamiennej, ul. 1-go Maja 49 26-110 Skarżysko Kamienna
Tel.: 41 251 24 32
E-mail: skarzysko@kswp.org.pl
Piotr Binkiewicz
Tel.: 41 251 24 32
E-mail: p_binkiewicz@kswp.org.pl
KSPW Biuro w Starachowicach, ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice
Tel.: 41 275 35 45
E-mail: starachowice@kswp.org.pl
Agnieszka Pastuszko
Tel.: 41 275 35 45
E-mail: a_pastuszko@kswp.org.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
Tel.: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
E-mail: 
farr@farr.pl