Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
Powrót

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. świętokrzyskie)

  • mikropożyczka w województwie świętokrzyskim
  • finansowanie do 100 tys. zł
  • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą wwojewództwie świętokrzyskim
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: 12 miesięcy

Cel finansowania

Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, m.in. zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptacja pomieszczeń, reklama czy usługi księgowe.

Dla kogo?

Pożyczka skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 29 lat i więcej, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego. Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo).

Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności w województwie świętokrzyskim:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
Główna siedziba, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel.: 41 375 14 55 lub 41 260 46 21
E-mail: [email protected]

Mirosław Czarnecki
Tel.: 41 260 46 36
E-mail: [email protected]

Paweł Ostafijczyk
Tel.: 41 260 46 33
E-mail: [email protected]

KSWP Biuro w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III 25-516 Kielce
Tel.: 41 345 39 08
E-mail: [email protected]
Michał Mika
Tel.: 41 343 17 80
E-mail: [email protected]
KSPW Biuro w Starachowicach, ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice
Tel.: 41 275 35 45
E-mail: [email protected]
Agnieszka Pastuszko
Tel.: 41 275 35 45
E-mail: [email protected]
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
Tel.: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
E-mail: 
[email protected]