Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • okres karencji do 12 miesięcy 
 • okres spłaty do 5 lat
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
Cel finansowania:
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
Dla kogo?
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które doświadczyły negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego RolnictwaOsoba kontaktowa:

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90, +48 694 407 395
E-mail: fdpa@fdpa.org.pl

Monika Mondzelewska
Tel.: 694 407 395
E-mail: m.mondzelewska@fdpa.org.pl

Biuro Terenowe w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82A
26-600 Radom

Witold Makulski
Tel.: 690 911 630
E-mail: radom@fdpa.org.pl

Biuro Terenowe w Siedlcach
ul. Starowiejska 37
08-110 Siedlce

Katarzyna Bułakowska
Tel.: 664 727 285
E-mail: siedlce@fdpa.org.pl

Biuro Terenowe w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25
09-402 Płock

Maria Lemanowicz- Owsik
Tel.: 694 407 394
E-mail: plock@fdpa.org.pl

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A 
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel.: 22 63 60 740
E-mail: tise@tise.pl
Marta Wanat- Klujew
Tel.: 662834361
E-mail: marta.klujew@tise.pl
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

Oddział w Warszawie
ul. Nowogrodzka 50 p. 110, 00-695 Warszawa
Tel.: 538 557 182
Krzysztof Malinowski
Tel.: 880 669 994
E-mail: mazowieckie@pfp.com.pl


Ewa Sawicka
Tel.: 532 546 544
E-mail: mazowieckie@pfp.com.pl

Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. 

ul. Miedziana 3a lok. 22, 00-814 Warszawa
Tel. 22 890 98 00, 22 890 98 15
E-mail: biuro@poreczeniakredytowe.pl

Ewa Kozłowiecka
Tel. 696 145 172
E-mail: e.kozlowiecka@pksp.pl

Beata Obradović
Tel. 696 144 078
E-mail: b.obradovic@pksp.pl

Konrad Jarząb
Tel. 883 351 892
E-mail: k.jarzab@pksp.pl