Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 7,17 proc. w skali roku

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 30 czerwca 2022r.

Przedmiot finansowania

 • przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • przedsięwzięcia realizowane przez start- upy
 • przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych

Cel finansowania

 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm

Finansowanie przeznaczone będzie na inicjatywy związane z m.in.

 • tworzeniem nowych przedsiębiorstw, dostarczaniem kapitału początkowego lub kapitału na rozruch
 • rozszerzaniem działalności
 • wzmocnieniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa
 • realizacją nowych projektów
 • przechodzeniem przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania - w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy

Dla przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowo następujące rozwiązania: 

 • możliwość wydłużenia maksymalnego okresu finansowania, pozwalające na obniżenie wysokości spłacanych rat lub czasowe ich zawieszenie w całości lub w części, poprzez wprowadzenie:
  • karencji w spłacie pożyczek  (kapitał)– do 12 miesięcy,
  • wakacji kredytowych w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat (kapitał + odsetki) – do 12 miesięcy;
 • możliwości finansowania bieżącej działalności MŚP, w tym ich kapitału obrotowego, w szerszym zakresie niż dotychczas;
 • możliwość obniżenia wysokości oprocentowania pożyczek ;
 • możliwość finansowania produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia/przetwarzania danych; z zastosowaniem oprocentowania korzystniejszego niż rynkowe.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez Instytucję Finansującą. 

Pośrednicy:Kontakt:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
Tel.: 62 765 60 56 lub 62 764 12 42
E-mail: [email protected]

Sylwia Herman
Tel.: 62 765 60 56
E-mail: [email protected]

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie 

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Tel.: 63 245-30-95
E-mail: [email protected]

Aneta Czarczyńska
Tel. 63 245-30-95 wew. 30
e-mail: [email protected]  

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" 
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
Tel.: 74 872 50 25
Biuro Regionalne: ul. Geodetów 1,  64-100 Leszno,
(biuro Agencji w Leszczyńskim Centrum Biznesu)    

Aleksandra Jabłońska
Tel.: 74 872 70 43
E-mail: [email protected]

Biuro Regionalne FRW w Lesznie
ul. Niepodległości 49, 64-100 Leszno
E-mail: [email protected]
Renata Dominiak
tel. 61 623 51 30
E-mail: [email protected]
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
Siedziba: ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel.: 22 636 07 40 lub tel. kom.: 514 752 312
E-mail: [email protected]
Biura Regionalne:
1)  ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań
2) ul. Głogowska 174, 60-126 Poznań
Marta Klujew 
Tel.: 662 934 361
E-mail: [email protected]
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Siedziba:
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Tel.: 61 656 35 00
E-mail: [email protected]

Emilia Kaczmarek
Tel.: 61 65 06 366
E-mail: [email protected]

Angelika Kuleczka
Tel.: 61 65 06 363
E-mail: [email protected]

Patrycja Tomczak
Tel.: 61 65 06 333
E-mail: [email protected]

Natalia Drab
Tel.: 61 65 06 362
E-mail: [email protected]

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

 

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
Tel.: 507 479 257 lub 573 264 231
E-mail: [email protected]

Biuro regionalne:
ul. Ogrodowa 4/3
61-820 Poznań
(biuro Fundacji Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego „Jeden Uniwersytet”)

ul. Przemysłowa 27,
63-500 Ostrzeszów
(biuro Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości)
Tel.: 62 730 17 31, 62 730 17 32
E-mail: [email protected][email protected]

E-mail: [email protected]
Tel.: 697 007 057

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

ul. Szkolna 24  63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel./fax: +48 62 736 11 60
E-mail: [email protected]

Agnieszka Fusińska
E-mail: [email protected]

Monika Karlińska
E-mail: [email protected]

Ewelina Pawłowska
E-mail: [email protected]

Tel.: 62 736 11 60 wew. 25
Tel. kom.: 720864443