Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny
 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku
   

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 31 grudnia 2021r.

Przedmiot finansowania:
 • przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • przedsięwzięcia realizowane przez start- upy
 • przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych
Cel finansowania:
 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm

Finansowanie przeznaczone będzie na inicjatywy związane z m.in.:
 • tworzeniem nowych przedsiębiorstw, dostarczaniem kapitału początkowego lub kapitału na rozruch
 • rozszerzaniem działalności
 • wzmocnieniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa
 • realizacją nowych projektów
 • przechodzeniem przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania - w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy

   

Dla przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowo następujące rozwiązania: 

 • możliwość wydłużenia maksymalnego okresu finansowania, pozwalające na obniżenie wysokości spłacanych rat lub czasowe ich zawieszenie w całości lub w części, poprzez wprowadzenie:
  • karencji w spłacie pożyczek  (kapitał)– do 12 miesięcy,
  • wakacji kredytowych w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat (kapitał + odsetki) – do 12 miesięcy;
 • możliwości finansowania bieżącej działalności MŚP, w tym ich kapitału obrotowego, w szerszym zakresie niż dotychczas;
 • możliwość obniżenia wysokości oprocentowania pożyczek ;
 • możliwość finansowania produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia/przetwarzania danych; z zastosowaniem oprocentowania korzystniejszego niż rynkowe.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez Instytucję Finansującą. 

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościKontakt:
Oddział w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pokój 0.25
61-441 Poznań

Jolanta Płocka 
Tel.: 61 673 45 33, tel. kom.: 664 917 710
E-mail: j.plocka@pfp.com.pl

Ewelina Wilkosz
Tel.: 61 673 45 34, tel. kom.: 664 381 113
E-mail: e.wilkosz@pfp.com.pl

Radosław Stępczyński
Tel.: 61 673 45 31, tel. kom.: 664 380  211
E-mail: r.stepczynski@pfp.com.pl

Oddział w Pile, Budynek Starostwa Powiatowego
al. Niepodległości 33, pokój 30, 64-920 Piła
Dariusz Gadomski
Tel: 67 211 62 90, tel.kom: 664 005 306
E-mail: d.gadomski@pfp.com.pl
Oddział w Lesznie, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
ul. Geodetów 1, pokój A206, 64-100 Leszno
Dariusz Skrzypek
Tel.: 65 322 21 18, tel. kom.: 882 195 834
E-mail: d.skrzypek@pfp.com.pl
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

 

Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
Tel.: 62 765 60 56 lub 62 764 12 42
E-mail: sekretariat@kip.kalisz.pl

Sylwia Herman
Tel.: 62 765 60 56
E-mail: pozyczki@kip.kalisz.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie 

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Tel.: 63 245-30-95
E-mail: arr@arrkonin.org.pl

Aneta Czarczyńska
Tel. 63 245-30-95 wew. 30
e-mail: aneta.czarczynska@arrkonin.org.pl  

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" 
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
Tel.: 74 872 50 25
Biuro Regionalne: ul. Geodetów 1,  64-100 Leszno,
(biuro Agencji w Leszczyńskim Centrum Biznesu)    

Aleksandra Jabłońska
Tel.: 74 872 70 43
E-mail: ola@agroreg.com.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 
ul. Bolesława Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
Tel.: 74 664 48 10
Biuro Regionalne
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Tel.: 74 664 48 10 lub 61 623 31 63
E-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl
Joanna Lipińska-Musiał
Tel.: 61 62 33 163
E-mail: biuro.wielkopolskie@frw.pl
Biuro Regionalne FRW w Lesznie
ul. Niepodległości 49, 64-100 Leszno
E-mail: biuro.leszno@frw.pl
Renata Dominiak
tel. 61 623 51 30
E-mail: biuro.leszno@frw.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
Siedziba: ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
Tel.: 22 636 07 40 lub tel. kom.: 514 752 312
E-mail: msp@tise.pl
Biura Regionalne:
1)  ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań
2) ul. Głogowska 174, 60-126 Poznań
Marta Klujew 
Tel.: 662 934 361
E-mail: marta.klujew@tise.pl
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Siedziba:
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Tel.: 61 656 35 00
E-mail: info@warp.org.pl

Emilia Kaczmarek
Tel.: 61 65 06 366
E-mail: emilia.kaczmarek@warp.org.pl

Angelika Kuleczka
Tel.: 61 65 06 363
E-mail: angelika.kuleczka@warp.org.pl

Patrycja Tomczak
Tel.: 61 65 06 333
E-mail: patrycja.tomczak@warp.org.pl

Natalia Drab
Tel.: 61 65 06 362
E-mail: natalia.drab@warp.org.pl

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

 

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
Tel.: 507 479 257 lub 573 264 231
E-mail: wielkopolskie@dpin.pl

Biuro regionalne:
ul. Ogrodowa 4/3
61-820 Poznań
(biuro Fundacji Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego „Jeden Uniwersytet”)

ul. Przemysłowa 27,
63-500 Ostrzeszów
(biuro Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości)
Tel.: 62 730 17 31, 62 730 17 32
E-mail: sekretariat@socp.info.plfrp@socp.info.pl

E-mail: biuro@1uniwersytet.pl
Tel.: 697 007 057

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

ul. Szkolna 24  63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel./fax: +48 62 736 11 60
E-mail: ocwp@ocwp.org.pl

Agnieszka Fusińska
E-mail: agnieszka_fusinska@ocwp.org.pl

Monika Karlińska
E-mail: monika_karlinska@ocwp.org.pl

Ewelina Pawłowska
E-mail: ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl

Tel.: 62 736 11 60 wew. 25
Tel. kom.: 720864443