Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Oferta

Ładowanie...

Mała Pożyczka Inwestycyjna

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 7,62 proc. w skali roku

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19

 

Mikropożyczka (woj. zachodniopomorskie)

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw, w szczególności start-upów
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 7.17 proc. w skali roku

 

Mikropożyczka 9.3

 • mikropożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 123 tys. zł
 • dla osób pozostających bez pracy, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie lubelskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. dolnośląskie)

 • pożyczka dla osób, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim
 • finansowanie: do 80 tys. zł
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • pożycza udzielana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie stałe w całym okresie, z zastosowaniem stopy procentowej w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (od 0,53 proc. w skali roku, stopa redyskonta weksli na dzień 06.05.2022 r. wynosi 5,30 proc.)

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. lubuskie)

 • mikropożyczka w województwie lubuskim
 • finansowanie to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, obecnie jego wysokość dostępna jest tutaj
 • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie lubuskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,655 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. podlaskie)

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • finansowanie to nawet 100 tys. zł.
 • dla osób w wieku 30 lat i więcej, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie podlaskim  
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,2 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (woj. świętokrzyskie)

 • mikropożyczka w województwie świętokrzyskim
 • finansowanie do 100 tys. zł
 • dla osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia, które planują założyć działalność gospodarczą wwojewództwie świętokrzyskim
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: 12 miesięcy

 

Poręczenie (woj. dolnośląskie)

 • poręczenie w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe na zasadach pomocy de minimis
 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Kredytu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 10 lat (120 miesięcy) od dnia zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia.
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80 proc. kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem

 

 

 

Poręczenie (woj. pomorskie)

 • poręczenie w województwie pomorskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł (przy czym łączna wartość Jednostkowych Poręczeń o wartości powyżej 500 000,00 zł nie może stanowić więcej niż 50 proc. docelowej wartości Portfela Poręczeń).
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

 

Poręczenie (woj. wielkopolskie)

 • poręczenie w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł 
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19

 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działających na rynku maksymalnie 5 lat
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 3,81 proc. w skali roku

 

Pożyczka dla MŚP

 • pożyczka w województwie świętokrzyskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od od 7,17 proc. w skali roku

 

Pożyczka dla start-upów

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 7,62 proc. w skali roku

 

Pożyczka duża (woj. lubelskie)

 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu od 250 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start- upów
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 7,62 proc. w skali roku

 

Pożyczka duża (woj. mazowieckie)

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 2,5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub rynkowych

 

Pożyczka Inwestycyjna (woj. lubuskie)

 • pożyczka w województwie lubuskim
 • finansowanie do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,2 proc. w skali roku

 

Pożyczka Inwestycyjna (woj. opolskie)

 • Pożyczka w województwie opolskim
 • O finansowaniu maksymalnie do 1 mln zł 
 • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

 

Pożyczka Inwestycyjna (woj. wielkopolskie)

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu powyżej 500 tys. do 2,35 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 7,62 proc. w skali roku

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19

 

Pożyczka inwestycyjna II (woj. pomorskie)

 • kwota pożyczki – do 500 tys. zł
 • okres spłaty – do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 miesięcy (okres karencji nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw realizujących inwestycję na terenie województwa pomorskiego
 • oprocentowanie na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki

 

Pożyczka inwestycyjna z premią

 • pożyczka w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu od 5 tys. do 1,5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,71 proc. w skali roku

 

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa

 • pożyczka w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu od 10 tys. do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wskazanego PKD lub specjalizacji „żywność wysokiej jakości” działających na rynku dłużej niż 3 lata
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,71 proc. w skali roku

 

Pożyczka Jessica2 na poprawę efektywności energetycznej

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 100 tys. zł do 10 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku, które zostanie dodatkowo obniżone:
  • o 20 proc. w przypadku projektu ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej lub w dokumencie równoważnym;
  • o 20 proc. w przypadku projektu, w którym wykorzystywane będzie OZE.

 

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację (woj. mazowieckie)

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu nawet do 20 mln zł
 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,25 proc. w skali roku

 

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację (woj. wielkopolskie)

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 20 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,25 proc. w skali roku

 

Pożyczka mała (woj. lubelskie)

 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 250 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start-upów
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 7,62 proc. w skali roku

 

Pożyczka mała (woj. mazowieckie)

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 250 tys. zł (dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji wartość pożyczki może zostać zwiększona do 500 tys. zł)
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

 

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. dolnośląskie)

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu od 200 tys. do 3 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku

 

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. małopolskie)

 • ​​​​​​pożyczka w województwie małopolskim

 • o finansowaniu od 100 tys. do 1,8 mln zł

 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległym im podmiotom

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. opolskie)

 • Pożyczka w województwie opolskim
 • O finansowaniu przekraczającym nawet 1,3 mln zł
 • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • oprocentowana na warunkach preferencyjnych w wysokości 0,5 proc. w skali roku
 • Okres spłaty do 20 lat
 • Karencja w spłacie do 12 miesięcy

 

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

Środki zostały wyczerpane.

 • inwestycja realizowana na terenie województwa dolnośląskiego
 • finansowanie od 100 tys. do 10 mln zł
 • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 15 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Pożyczka na rewitalizację

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 10 mln zł
 • dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji kultury, organów prowadzących szkoły i placówki, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, parków narodowych i krajobrazowych, PGL lasów państwowych, szkół wyższych, przedsiębiorców i administracji rządowej
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • pożyczka oprocentowana będzie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjnych). Obecnie oprocentowanie pożyczki wynosi 3,85 proc..
 • okres spłaty: do 20 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

 

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu bez górnej granicy
 • dla:
  a) jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń JST;
  b) jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną;
  c) jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną;
  d) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku

 

Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu od 100 tys. zł do 500 tys. zł
 • dla mikro- i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej
 • oprocentowanie od 7,77 proc. w skali roku

 

Pożyczka Re-aktywacja

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • okres spłaty do 84 miesięcy
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • aktualne, oprocentowanie od 2,81 proc. w skali rok

 

Pożyczka rewitalizacyjna (woj. pomorskie)

 • pożyczka dla województwa pomorskiego
 • o finansowaniu do 15 mln zł
 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,01 proc. w skali roku

 

Pożyczka rewitalizacyjna (woj. śląskie)

 • pożyczka w województwie śląskim
 • o finansowaniu do 50 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,00 proc. w skali roku

 

Pożyczka rozwojowa (woj. dolnośląskie)

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie według stopy bazowej oraz marży określonej ustalonej w oparciu o Komunikat KE, od 7,17 proc. w skali roku, preferencje w inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwa, oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania.

 

Pożyczka rozwojowa (woj. łódzkie)

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • maksymalna wartość finansowania zależna od limitu przyznanego instytucji finansującej  
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów
 • oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

 

Pożyczka rozwojowa (woj. warmińsko-mazurskie)

 • pożyczka w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu od 5 tys. zł do 1,5 mln zł
 • długi okres spłaty pożyczki - do 8 lat
 • oprocentowanie od 0,51 proc. w skali roku
 • możliwość finansowania kapitału obrotowego wspierającego realizowaną inwestycję 
 • dla mikro, małych i średnich firm, w początkowej fazie rozwoju
 • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 12 miesięcy

 

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

 • pożyczka w województwie podkarpackim

 • wartość pożyczki do 500 tys. złotych (lub 1 mln zł w ramach komponentu innowacyjnego)

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej

 • oprocentowanie od 7,17 proc. w skali roku

 

Pożyczka Termomodernizacyjna do 1 mln zł (woj. podlaskie)

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bądź rynkowych
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Pożyczka Termomodernizacyjna do 2,5 mln zł (woj. podlaskie)

 • pożyczka w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 2,5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Wejście kapitałowe (woj. kujawsko-pomorskie)

 • wejście kapitałowe w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw odpryskowych
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat

 

Wejście kapitałowe (woj. lubelskie)

 • wejście kapitałowe w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 1,5 mln zł
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (start-up)

 

Wejście kapitałowe (woj. podlaskie)

 • wejście kapitałowe w województwie podlaskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (start-up)

 

Wejście kapitałowe (woj. pomorskie)

 • wejście kapitałowe w województwie pomorskim
 • o finansowaniu do 5 mln zł
 • dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat

 

Wejście kapitałowe (woj. warmińsko-mazurskie)

 • wejście kapitałowe w województwie warmińsko-mazurskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (funkcjonujących na rynku do 3 lat)
 • okres realizacji inwestycji do 10 lat

 

Wejście kapitałowe (woj. zachodniopomorskie)

 • wejście kapitałowe w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł
 • okres realizacji inwestycji do 7 lat
 • dla MŚP do 3 lat działalności