Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Województwo zachodniopomorskie

Pożyczka Płynnościowa

Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie nowego miejsca pracy

Mikropożyczka

Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
  ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 46, fax 91 312 92 02
  Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie
  ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel. 94 340 70 35, 784 689 616
  Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
  ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461
  e-mail: zachodniopomorskie@pfp.com.pl

Pożyczka Inwestycyjna PLUS