Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Województwo świętokrzyskie

Pożyczka Płynnościowa

 • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
  Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 26-600 Sandomierz
  Tel: 15 833 34 00
  e-mail:  fundacja@opiwpr.org.pl

Pożyczka Płynnościowa (Pożyczka dla MŚP)

 

 

Pożyczka dla MŚP

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
  Główna siedziba, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
  Tel: 41 375 14 55 lub 41 260 46 21
  e-mail: kswp@kswp.org.pl

  Oddział w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III 25-516 Kielce
  Tel: 41 345 39 08
  e-mail: kielce@kswp.org.pl

  Oddział w Skarżysku Kamiennej, ul. 1-go Maja 49 26-110 Skarżysko Kamienna
  Tel: 41 251 24 32
  e-mail: skarzysko@kswp.org.pl

  Oddział w Szydłowcu, ul. Staszica 3H (wejście od strony podwórza), 26-500 Szydłowiec
  Tel: 48 617 13 49
  e-mail: szydlowiec@kswp.org.pl

  Oddział w Starachowicach, ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice
  Tel: 41 275 35 45
  e-mail: starachowice@kswp.org.pl

  Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel: 44 647 48 08, 44 741 75 00 lub 44 741 75 01
  e-mail: piotrkow@kswp.org.pl

  Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Słoneczne 14 (górny pasaż), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  Tel: 604 548 700
  e-mail: ostrowiec@kswp.org.pl