Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Województwo lubelskie

Pożyczka mała

Pożyczka duża

Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wejście kapitałowe

Pożyczka płynnościowa (Pożyczka mała i Pożyczka duża)