Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Województwo kujawsko-pomorskie

Pożyczka Płynnościowa dla mikroprzedsiębiorstw

 

Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego

Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw

Wejście kapitałowe