Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Instytucje Finansujące

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz świętokrzyskiego, wybiera profesjonalne instytucje finansowe do pełnienia roli Instytucji Finansujących, którzy udzielać będą mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym a także jednostkom samorządu terytorialnego i spółdzielniom mieszkaniowym wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w postaci instrumentów takich jak: pożyczka, poręczenie lub  wejścia kapitałowe.

Instytucjami Finansującymi mogą być instytucje takie jak: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze i komercyjne oraz podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka.

Podmioty te udzielać będą wsparcia w obszarze:

  • Rozwoju sektora MŚP
  • Efektywności energetycznej
  • Odnawialnych źródeł energii
  • Rewitalizacji
  • Rynku Pracy

Obecnie BGK ogłasza przetargi na wybór instytucji finansowych w obszarze Rozwoju sektora MŚP oraz Rynku Pracy. Lista Instytucji Finansujących, które dystrybuować będą środki finansowe aktualizowana będzie wraz z podpisywaniem kolejnych Umów Operacyjnych z wybranymi instytucjami.