Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

TBS Motława Sp. z o.o. Gdańsk, Tadeusz Mękal

logo Pożyczka rewitalizacyjna
 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" przez ponad 20 lat swojej działalności zbudowało w Gdańsku ponad 40 budynków i oddało do użytku ponad 1,5 tysiąca mieszkań.  Czyli obok budowy nowych mieszkań na wynajem o korzystnym czynszu, spółka prowadzi też inwestycje związane z budynkami biurowymi. Umożliwiła to pożyczka rewitalizacyjna Jessica2, dzięki której zrealizowano dwa przedsięwzięcia o przeznaczeniu biurowym na Dolnym Mieście. O tym jak dzięki TBS Motława zmienia się oblicze Gdańska opowiada Tadeusz Mękal, Prezes Zarządu miejskiej spółki.

Tadeusz Mękal - Prezes Zarządu TBS Motława Sp. z o.o.

 


Gdańskie Dolne Miasto to do niedawna zaniedbana, atrakcyjnie położona historyczna dzielnica, którą po latach polubili artyści, twórcy kultury, ale też i kreatywni przedsiębiorcy z pomysłami na biznes. To po części Państwa zasługa?
Rzeczywiście, prowadzimy inwestycje w obrębie Dolnego Miasta. Kilka lat temu, na samym początku zrodziła się idea stworzenia tzw. „Małego Centrum Biurowego”, w którym w ramach współpracy z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości STARTER znalazłaby się przestrzeń m.in. dla przedsiębiorstw kreatywnych oraz organizacji pozarządowych. Rok po roku sukcesywnie we współpracy z Miastem udaje nam się rewitalizować kolejne budynki zachowując ich pierwotny charakter, ale i dostosować do współczesnych wymagań. W ten sposób krok po kroku całe otoczenie zaczęło się zmieniać na lepsze. Warto zauważyć, że intensywny rozwój Dolnego Miasta nastąpił po roku 1815 i nadaniu Gdańskowi statusu twierdzy, wówczas na potrzeby garnizonu pobudowano warsztaty i fabryki.  W południowej części dzielnicy powstało wiele eleganckich kamienic. Wybudowano także domy dla robotników zatrudnionych w fabrykach wojskowych. Stare kamienice przez lata nie były jednak remontowane, stąd wiele z nich znajdowało się w opłakanym stanie.

 

Prowadzenie projektów związanych z dwoma budynkami umożliwiła Państwu pożyczka na rewitalizację Jessica2. Jak duże środki udało się pozyskać?
Wnioskowaliśmy o pożyczkę rewitalizacyjną Jessica2, by uzyskać finansowanie na realizację dwóch budynków położonych przy ulicy Reduta Wyskok. Środki jakie otrzymaliśmy wyniosły łącznie ponad 7 milionów złotych - na pierwszy z obiektów 2,9 mln zł, a na drugi 4,4 mln. Pieniądze te pozwoliły nam wykonać kompletną rewitalizację oraz wszystkie prace związane z budową i przebudową tych budynków.
 

Budynek przy ul. Reduta Wyskok 6AB, który został poddany rewitalizacji
Jeden z budynków właściwie stawialiście Państwo od nowa?
Budynek przy ul. Reduta Wyskok 4/5 ze względu na stan techniczny został rozebrany kilka lat temu. Przystępując do rewitalizacji zaprojektowaliśmy jego odbudowę wraz z nadbudową o jedną kondygnację. Zmieniona została także funkcja z mieszkaniowej na biurową.

 

Natomiast przebudowując, będący w złym stanie technicznym, obiekt przy ul. Reduta Wyskok 6AB w oparciu o decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków pozostawiliśmy ceglane ściany frontowe od strony ul. Reduta Wyskok oraz ul. Szczygla. Zostały one połączone z nowoczesną zabudową uzupełniającą stary budynek. Wnętrze kamienicy zostało wyburzone i wybudowane całkowicie od nowa.

 

Czy bez pożyczki takie inwestycje i projekty rewitalizacyjne byłyby w ogóle możliwe?
Byłoby to niezwykle trudne. Pożyczkę rewitalizacyjną Jessica2 dla województwa pomorskiego cechuje m.in. niskie oprocentowanie. Ze względu na ogromne koszty, bez wsparcia funduszy unijnych czy funduszy dopłat, prowadzenie takich inwestycji byłoby nierealne. Dzięki takiemu finansowaniu możemy realizować ideę rewitalizacji fragmentów zaniedbanych, atrakcyjnie położonych, historycznych dzielnic Gdańska.
 

Budynek przy ul. Reduta Wyskok 4/5, który został poddany rewitalizacji
Oba budynki spełniają już dziś swoje funkcje biurowe. Czy jest Pan zadowolony z zakończenia prac przy obu projektach?
Cieszę się, że prace przebiegły zgodnie z pierwotnymi założeniami. Budynek przy Reduta Wyskok 4 ma dziś 825 m2 powierzchni i znajdują się w nim 32 pokoje biurowe, wielofunkcyjna sala konferencyjna oraz pomieszczenie socjalne. Obiekt wynajmuje Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości STARTER. Budynek ten domknął zabudowę Małego Centrum Biurowego tworząc z pozostałymi obiektami atrakcyjną zabudowę z przyjaznym wspólnym patio. Z kolei w drugim zrewitalizowanym budynku przy Reduta Wyskok 6AB mieszczą się dziś Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku oraz nasze biura.   Połączenie funkcji siedziby TBS „Motława” z miejskimi instytucjami społecznymi pozwoliło na optymalizację kosztów inwestycyjnych oraz korzystne zagospodarowanie przestrzeni. Nowa lokalizacja miejskich organizacji pozytywnie wpływa na rozwój społeczny lokalnej społeczności poprzez skuteczniejsze zaspakajanie potrzeb osób w trudnej sytuacji życiowej i osób z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że nasze inwestycje mają realny wpływ na realizacje celów społecznych. To na pewno powód do osobistej dumy i radości.

 

 

Belka z logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego