Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa

Logo Przedsiębiorcze podlaskie

 Wysokie rachunki za ogrzewanie są zmorą wielu Polaków w sezonie jesienno-zimowym. Podwyższone czynsze w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych oraz towarzystwach budownictwa społecznego wynikają najczęściej ze zbyt niskich standardów ocieplenia budynków. Wiele z nich nie ma go w ogóle, w przypadku innych izolacja jest niewystarczająca. Rozwiązaniem na rosnące koszty może stać się termomodernizacja zwiększająca efektywność energetyczną.

Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko-Własnościowej

Jak pokazują badania, prawidłowo wykonana modernizacja pozwala zatrzymać od kilkunastu do kilkudziesięciu procent ciepła, co przekłada się na niższe rachunki mieszkańców. Grzegorz Szczech, prezes Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko – Własnościowej w Kolnie w woj. podlaskim przyznaje, że w czasach pogłębiającego się kryzysu klimatycznego zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach powinno być priorytetem spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzą one bowiem do dużych oszczędności w budżecie spółdzielni, ale także poprawy jakości powietrza w miastach. - W naszym przypadku podjęliśmy się termomodernizacji w pięciu budynkach spółdzielni. Były one w nieciekawym stanie. Poprzednie ocieplenie było wykonywane z użyciem zbyt cienkiej izolacji. Wymiana okien przez mieszkańców powodowała, że w wielu miejscach powstały szczeliny przez które uciekało ciepło. Dochodziło do zacieków. Ściany piwnic z kolei w ogóle nie były docieplone. Nasze wstępne wyliczenia wskazują, że dzięki wykonanym pracom zaoszczędzimy ok. 30 proc. ciepła - mówi Grzegorz Szczech.

Środki unijne wspierają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Kolno to miasto w województwie podlaskim, położone na malowniczej Wysoczyźnie Kolneńskiej. W niewielkim, bo 11-tysięcznym ośrodku miejskim władze przywiązują dużą wagę do rozwoju infrastruktury. Zbudowano m.in. wysypisko, oczyszczalnię ścieków, gimnazjum, boisko wielofunkcyjne, krytą pływalnię czy nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. Do zmian w mieście przyczyniła się też inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko – Własnościowej w budynki przy ul. Sportowej oraz przy ul. 11 Listopada. Decyzją mieszkańców oraz władz Spółdzielni zdecydowano się na skorzystanie z oferowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczki Termomodernizacyjnej dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego. Pożyczka z funduszy unijnych udzielona przez Alior Bank (instytucja finansowa współpracująca z BGK) umożliwia finansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na bardzo korzystnych warunkach.

- Z pożyczki termomodernizacyjnej  pozyskaliśmy kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Dzięki tym środkom zostały przeprowadzone kompleksowe prace jak izolacja cieplna, wymiana pasów podrynnowych, rynien, rur spustowych. 

budynek spółdzielni po termomodernizacji

Znacznie poprawiła się nie tylko efektywność energetyczna budynków, ale także estetyka miejska. Bez takiej pożyczki ciężko byłoby nam zrealizować modernizację we własnym zakresie. To oferta bez prowizji bankowych, z zerowym oprocentowaniem - zachwala Grzegorz Szczech.

Pożyczką można sfinansować kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych m.in. modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna), wymianę wyposażenia na energooszczędne (np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji. Tego rodzaju inwestycje wpływają na poprawę efektywności energetycznej modernizowanych budynków co przekłada się na się zmniejszenie kosztów ogrzewania opłacanych przez mieszkańców i zmniejszenie emisji CO2. - W społeczeństwie mamy coraz większą świadomość naszego wpływu na środowisko i wiemy, że aby zadbać o dobre warunki życia przyszłych pokoleń, musimy działać już dziś. Jednym z wyzwań, które przed nami stoją jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Może w tym pomóc poprawa efektywności energetycznej budynków, w których mieszkamy i pracujemy. Dzięki pożyczkom unijnym, których udzielamy za pośrednictwem współpracujących z nami instytucji finansowych, takie inwestycje dużo łatwiej jest zrealizować – mówi Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Popraw efektywność energetyczną twojego bloku

Fachowo termomodernizacją określa się zespół przedsięwzięć modernizacyjnych, których celem jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania danego obiektu budowlanego. Jej istotnym elementem, związanym z ograniczeniem zużycia energii cieplnej, jest ochrona środowiska naturalnego w wyniku redukcji szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, powstających w wyniku zużycia paliw (głównie węgla) niezbędnych do wytworzenia energii cieplnej.

Grzegorz Szczech, prezes spółdzielni z podlaskiego Kolna przyznaje, że modernizacja 5 budynków umożliwiła też spółdzielni likwidację wspólnego węzła ciepłowniczego. - Mieliśmy jeden węzeł który zasilał kilka budynków. I z tym zrobiliśmy porządek, dziś każdy budynek ma niezależnie własny węzeł ciepła, dzięki czemu wyeliminowaliśmy też straty ciepła wynikające z przesyłu między budynkami. Nasi mieszkańcy są bardzo zadowoleni ze zmian. Zbliżający się sezon grzewczy po rewitalizacji będzie miał odzwierciedlenie w niższych rachunkach, a większość z nas już dziś może cieszyć się poprawą estetyki miejskiej. To nasi mieszkańcy w wynikach głosowania dobierali np. kolor budynków - opowiada z dumą Szczech.

Prace nad zwiększeniem efektywności energetycznej w budynkach należy rozpocząć od wykonania audytu energetycznego obiektu, który jest obowiązkowy na etapie ubiegania się o pożyczkę. Audyt określi m.in. , stan budynku oraz jakie zmiany powinny być wprowadzone, by osiągnąć oczekiwane oszczędności.

Więcej na temat pożyczki na efektywność energetyczną na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Belka z logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Podlaskie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego