Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

RSM Praga, Agnieszka Haponiuk

Jessica2RSM Praga jest jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Jej główny cel działalności dotyczy zapewnienia mieszkańcom Warszawy komfortowej i nowoczesnej przestrzeni do życia. Chcąc poprawić infrastrukturę zewnętrzną oraz otoczenie budynków, które znajdują się na osiedlach Targówek i Praga Północ, spółdzielnia skorzystała z pożyczki Jessica2 na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji. Od 2019 roku, na modernizację budynków wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia, przeznaczono ponad 42 miliony złotych.

Jak Państwa mieszkańcy zareagowali na wykonane prace? Czy dzięki nowej infrastrukturze poprawił się komfort życia lokalnej społeczności – seniorów, rodzin i młodzieży?

Rewitalizacja przestrzeni wspólnych, w tym poprawa infrastruktury wokół budynków, korzystnie wpływa na jakość życia naszych mieszkańców. Poza rewitalizacją budynków wyremontowaliśmy klub osiedlowy, utworzyliśmy salę multimedialną oraz zmodernizowaliśmy place zabaw. Dla dzieci, młodzieży i osób starszych to nowe miejsca do spędzania wolnego czasu i integracji. Projekt jest wciąż w trakcie realizacji. Wszystkie prace odbywają się jednak z zachowaniem jak najwyższych standardów, a mieszkańcy chętnie współpracują z nami podczas remontów. Osobiście dodam, że jestem bardzo zadowolona z prac, jakie udało nam się już wykonać.

Agnieszka Haponiuk

Czy modernizacja wpłynęła też na obniżenie kosztów dla samych mieszkańców?

Wykonanie pełnych termomodernizacji budynków oraz wymiana wewnętrznych linii zasilających pozwoliły na zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także obniżenia kosztów eksploatacji.  Przełożyło się to na zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej o ponad 1000 MWh/rok.

Jak wielką spółdzielnią Państwo jesteście? Ile lat działacie na rynku? Ilu mieszkańców macie pod opieką?

Działamy na rynku już od ponad 50 lat. Spółdzielnia powstała w 1970 roku. Dziś zarządzamy 221 budynkami, w tym 214 budynkami mieszkalnymi. Łączna liczba mieszkań w naszych zasobach wynosi ponad 16,4 tys., a zamieszkuje w nich ponad 19 tysięcy naszych członków. Dodatkowo jako deweloper, budujemy mieszkania, obiekty handlowe i biurowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą po prawobrzeżnej stronie Warszawy oraz zarządzamy siedmioma wspólnotami mieszkaniowymi.

Projekt „Rewitalizacja warszawskiej Pragi i Targówka poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej" realizowany przez RSM Praga wciąż trwa. Jaki jest zakres całej inwestycji? Jak udało się pozyskać Państwu środki na tak wymagający zakres prac?

Jako spółdzielnia od wielu lat korzystamy z programu pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2015 roku w celu wsparcia prac termomodernizacyjnych w 2 budynkach pozyskaliśmy ok. 1 mln złotych z programu Jessica. W 2019 r. zakres prac był już dużo większy. Środki z programu Jessica2 w wysokości 24 mln złotych posłużyły nam wówczas na realizację 11 zadań. Wśród najważniejszych wymienić należy: prace termomodernizacyjne w 6 budynkach, które zostały połączone z remontami części wspólnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ponadto wymieniliśmy główne tablice elektryczne i wewnętrzne linie zasilania, a także wyremontowaliśmy balkony, wejścia do budynków oraz podwyższyliśmy standard wykończenia klatek schodowych. Finansowanie z programu Jessica2 uzyskaliśmy również w 2021 roku. Była to kwota ponad 18,4 mln złotych, którą przeznaczyliśmy na renowację elewacji w 2 budynkach, głęboką modernizację i docieplenie 5 budynków, a także remontach dachów, wejść, balkonów, zabudowie loggii na parterach oraz modernizacji placu zabaw. Ponadto wymieniamy nawierzchnie i chodniki, tworząc przy tym pochylnie dla osób z niepełnosprawnością. Nasadzaliśmy zieleń i aranżowaliśmy przestrzeń wspólną. Wiele prac wciąż jest w toku.

Bloki RSM Praga

Dlaczego zdecydowaliście się na skorzystanie z pożyczki? Czy bez niej rewitalizacja tak wielu budynków byłaby w ogóle możliwa?

Skorzystanie z pożyczki umożliwiło nam wykonanie zaplanowanych prac dużo szybciej niż pierwotnie zakładano. Głównym kryterium były bardzo korzystne warunki udzielenia pożyczki z oprocentowaniem mniejszym od obowiązującej inflacji. Biorąc pod uwagę nieustannie rosnące ceny prac remontowych, pożyczka Jessica2 pozwoliła nam na wykonanie remontów za cenę niższą niż gdybyśmy wykonywali je w przyszłych latach.

Czy planujecie Państwo dalsze inwestycje w poprawę infrastruktury?

Od początku działalności zależy nam na tworzeniu miejsc, w których dobrze i wygodnie się żyje, a infrastruktura jest przemyślana i przyjazna dla mieszkańców. Dlatego, podczas tworzenia planów na kolejne lata, szukamy rozwiązań, które mogą w znacznym stopniu poprawić lub unowocześnić infrastrukturę wokół zarządzanych przez nas budynków.

Budynek RSM Praga

Czy w przypadku podobnych instrumentów finansowych, zdecydowalibyście się na ponowną pożyczkę? Czy rekomendowalibyście skorzystanie ze środków Jessica2 innym spółdzielniom mieszkaniowym, które również mierzą się z decyzjami dot. rewitalizacji?

Wszystkie decyzje finansowe poprzedzone są dogłębną analizą i muszą być zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Biorąc po uwagę korzystne warunki pożyczek Jessica2, tego typu programy mogą być dobrym uzupełnieniem funduszów remontowych dla spółdzielni mieszkaniowych. Nie wykluczamy możliwości korzystania w przyszłości z podobnych instrumentów finansowych.

Historia rewitalizacji RSM Praga dzięki pożyczce Jessica2