Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Lubliniec

logo Pożyczka rewitalizacyjna

 

 

 

Lubliniec, 25-tysięczne miasto w woj. śląskim postawiło sobie za cel rewitalizację terenów położonych na kilku hektarach wzdłuż rzeki Lublinicy. Dzięki środkom pochodzącym z funduszy europejskich, mieszkańcy mogą dziś cieszyć się zupełnie nowym otoczeniem. Powstały nowe, zachęcające do aktywności fizycznej tereny: strefy relaksu, ścieżki spacerowe, place zabaw, oczko wodne z fontanną, a nawet tężnia solankowa. O miejskiej inwestycji i jej realizacji opowiada Edward Maniura - Burmistrz Lublińca. 

 

Burmistrz Lublińca - Edward Maniura, w tle zasoby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

Burmistrz Lublińca 
Edward Maniura
 

Rzeka Lublinica przepływa przez środek Lublińca i jest nierozłącznie związana z historią miasta. Jak przed rewitalizacją wyglądały te nadrzeczne tereny? 
Muszę powiedzieć wprost, że teren był po prostu zniszczony, zaniedbany i zachwaszczony. Mieszkańcy od dłuższego czasu oczekiwali, że to miejsce, położone tak blisko centrum miasta zostanie zagospodarowane jako przestrzeń parkowo-rekreacyjna. 

Czyli do urzędu docierały głosy mieszkańców z prośbami o przywrócenie dawnego blasku terenom?
Jako burmistrz chciałem jak najszybciej przywrócić te tereny mieszkańcom i nadać im funkcje rekreacyjne. Pojawił się pomysł na pozyskanie środków europejskich, które mogły nam pomóc uporać się z tym wyzwaniem. Łącznie wnioskowaliśmy o kwotę ponad 14,8 mln zł. Otrzymaliśmy środki przyznane z niskooprocentowanej pożyczki na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich w województwie śląskim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także kredyt z banku komercyjnego. Wymienię tylko, że w związku z projektem rozebrany został budynek starej koniarni, w miejscu którego powstała nowoczesna siedziba Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. W miejscu zdegradowanych nieużytków i nielegalnych wysypisk śmieci powstały tereny parkowo - rekreacyjne, stanowiące kolejny etap realizacji naszej koncepcji urbanistycznej -„Rzeka Lublinica jako oś rekreacji rodzinnej”.

Jaki był zakres całej inwestycji? Co udało się wykonać?
Rewitalizacja terenów o powierzchni około 3,8 ha, przyległych do Lublinicy, objęła nowopowstałe ciągi pieszo-rowerowe, plac zabaw i place rekreacyjne, umocnione zostały brzegi rzeki, zamontowano kontenery sanitarne, przeprowadzono renowację istniejącego mostu do Zamku. Projekt uwzględnił również budowę oświetlenia z monitoringiem oraz budowę przyłączy kanalizacyjno-wodociągowych do sanitariatów. Wybudowaliśmy również nowoczesną siedzibę Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy, zwaną Lubiteką. Na terenie nowego bulwaru Europejskiego, bo taką nazwę przyjęliśmy, znajduje się także plac zabaw oraz ogólnodostępna tężnią solankowa. Warto podkreślić, że w trosce o środowisko naturalne, wszystkie elementy tzw. małej architektury wykonane są z drewna, kamienia oraz metalu. Wykonaliśmy kilka tysięcy nowych nasadzeń bylin, krzewów i drzew. Zastosowane w naszym projekcie rozwiązania z zastosowaniem zieleni przeciwdziałają zanieczyszczeniom powietrza poprzez zatrzymywanie pyłów tworzących smog, co oczywiście dziś przekłada się na jakość życia mieszkańców Lublińca.

Czy osobiście jest Pan zadowolony z efektu jaki udało się osiągnąć rewitalizując wspomniane miejsca?
Jestem zadowolony z efektu rewitalizacji, jednak najważniejsza dla mnie jest opinia mieszkańców Lublińca. Teren bulwarów stał się centrum aktywności lokalnej – z zielonych terenów rekreacyjnych korzystają mieszkańcy miasta w każdym wieku. Przestrzeń stała się ulubionym miejscem głównie dla rodzin z dziećmi, spacerowiczów i pasjonatów turystyki rowerowej. Na tarasie przed biblioteką odbywają się wydarzenia kulturalno-czytelnicze, a na trawniku przed budynkiem Lubiteki odbywają się w czasie wakacji letnich zajęcia sportowo-rekreacyjne.  

Edward Maniura - Burmistrz Lublińca

Mieszkańcy też chętnie korzystają z zasobów Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej?
Nasze miasto ma 23,5 tys. mieszkańców, a powiat lubliniecki 78 tys. Projekt znacząco poprawił dostępność mieszkańców do infrastruktury i kultury właśnie dzięki tej multimedialnej bibliotece, odpowiadającej na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Uatrakcyjnienie dostępu do czytelnictwa skutkuje wzrostem popularności tej formy kultury, a poszerzenie zakresu działalności biblioteki wzbogaca ofertę kulturalną i edukacyjną całego miasta. Różnego typu wydarzenia kulturalne przecież integrują środowisko lokalne.

Czy planujecie Państwo dalsze inwestycje w poprawę infrastruktury?
Tak, oczywiście. Chcielibyśmy kontynuować to, co już udało nam się zrobić i zająć się rewitalizacją pozostałych terenów wzdłuż rzeki Lublinicy, aż do ulicy Spokojnej, a następnie od bulwaru Grotowskiego do Zalewu Droniowickiego. Kolejne etapy rewitalizacji pozwolą na stworzenie „zielonego korytarza” wzdłuż rzeki Lublinicy, tj. spójnej przestrzeni parkowej pełniącej funkcje przyrodnicze, rekreacyjne i zdrowotne. 
 

Belka z logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Śląskie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego