Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Gmina Rogoźno

 

 

Modernizacja Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz oraz zagospodarowanie Placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie to rezultat działań władz miasta, które sięgając po środki unijne chciały przywrócić mu dawny blask. Dzięki pozyskanym środkom z pożyczki Jessica2, muzeum stało się wizytówką miasta, a mieszkańcy mogą korzystać z uroków zrewitalizowanego placu.

Kiedy pojawił się u Państwa pomysł związany z pozyskaniem pożyczki na rewitalizację?

Właściwie wszystko zaczęło się, kiedy otrzymałem zaproszenie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki z programu Jessica2. O takie finansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego. Po zakończeniu spotkania stwierdziłem, że to źródło finansowania będzie najlepszym rozwiązaniem, by zrealizować nasze plany polegające na rewitalizacji Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem placu Karola Marcinkowskiego. Obie inwestycje były moim sztandarowym punktem programu wyborczego poprzedniej kadencji samorządu. Rada Miejska w Rogoźnie poparła to rozwiązanie i tak dzięki pożyczce Jessica2 rozpoczęliśmy rewitalizację obu miejsc.Jak oba miejsca wyglądały wcześniej? Czy rewitalizacja była konieczna?

Potrzeba modernizacji obu tych miejsc była bardzo duża. Wszystkie gminy sąsiednie z wyjątkiem Rogoźna posiadały już swoje zmodernizowane place. Brakowało nam takiego centralnego, dobrze zorganizowanego miejsca na rekreację, spotkania i uroczystości. Obecnie po realizacji inwestycji już je mamy i bardzo się z tego cieszę. Jessica2 stała się kluczem do rozwiązania tej potrzeby.

 

To ważne punkty na mapie miasta dla Państwa mieszkańców?

Są to centralne punkty różnego rodzaju spotkań i uroczystości. W siedzibie Muzeum mieści się np. sala ślubów, a plac po odnowieniu bardzo zyskał na znaczeniu i przyciąga wielu mieszkańców o każdej porze roku.Co konkretnie udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom?

Jeśli chodzi o remont Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz, dokonano wymiany posadzek w salach wystawienniczych oraz na ciągach komunikacyjnych. Ponadto wymieniono stolarkę okienną, dokonano tynkowania wraz z malowaniem elewacji budynku, wykonano także sufity podwieszane w salach wystawienniczych. Został również zainstalowany monitoring, oświetlenie awaryjne oraz instalacja multimedialna. Na Placu Karola Marcinkowskiego przebudowano drogi dojazdowe, wykonano zatokę autobusową, przebudowano chodniki i zjazdy, wykonano płytę placu, miejsca postojowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Dokonano także nasadzeń drzew i krzewów, umieszczono elementy małej architektury, wykonano system automatycznego nawadniania trawników i zbudowano fontannę chodnikową, dzięki czemu Plac dziś tętni życiem i jest dobrym miejscem do odpoczynku. W obszarze placu działa dziś także monitoring. Na realizację tych zadań pozyskaliśmy z pożyczki kwotę ponad 6,8 mln. złotych.

Czy sama procedura pozyskania środków była skomplikowana?

Przyznam, że złożenie wniosku była dość łatwe, a dokumenty bardzo czytelne. Całość wymagała dłuższego czasu, by skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, ale na każdym kroku mogliśmy liczyć na ogromne wsparcie pracowników banku, w tym przypadku był to oddział BGK w Poznaniu.

A dlaczego zdecydowaliście się Państwo akurat na taki instrument finansowy?

Zainteresowało nas przede wszystkim niskie oprocentowanie. W naszym przypadku wyniosło ono 0,57% w stosunku rocznym. Dodatkowym aspektem były bardzo przejrzyste zasady i warunki realizacji zapisów umownych.

Czy po swoich doświadczeniach rekomendowalibyście innym gminom podobne rozwiązania i skorzystanie z pożyczki na rewitalizację? 

Oczywiście. Tu nie zastanawiałbym się ani chwili. To idealne rozwiązanie, szczególnie w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Sami skorzystalibyśmy z podobnego programu raz jeszcze, by np. dokonać termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, czy budynków placówek oświatowych. Rekomenduję innym samorządom oraz podmiotom skorzystanie z pożyczki na rewitalizację. Szczególnie ważne jest tu niskie oprocentowanie i długi okres spłaty, który powoduje, że raty roczne nie są zbyt mocno obciążające miejski budżet.

 

A jak ocenia Pan prywatnie efekt po rewitalizacji? Czy mieszkańcy są również zadowoleni?

Zdecydowana większość mieszkańców jest zadowolona z wykonania wymienionych wcześniej zadań rewitalizacyjnych. W VIII edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, który odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku, Gmina Rogoźno otrzymała wyróżnienie za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce. Co więcej, podczas ogólnopolskiej konferencji "Dzień urbanisty", odbywającej się w Poznaniu w ramach targów "BUDMA 2019", odebrałem wyróżnienie za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce. Wyróżnienie zostało przyznane Gminie Rogoźno właśnie za rewitalizację Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem placu Karola Marcinkowskiego, którą wykonaliśmy w naszym samorządzie dzięki pożyczce Jessica2. Podsumowując, Plac Karola Marcinkowskiego stał się dziś głównym miejscem spotkań. Jest często odwiedzanym miejscem przez mieszkańców i gości naszej Gminy.