Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Pożyczki unijne

Czym są pożyczki unijne?

Pożyczki unijne zastąpiły dobrze znany polskim firmom system dotacyjny. Są to odnawialne instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych, z których po spłacie można skorzystać ponownie. Przedsiębiorcy z piętnastu województw mają szansę otrzymać środki z pożyczek unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Szeroki wybór produktów dopasowany jest do rzeczywistych, wcześniej zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych regionów. W każdym z nich oferujemy pożyczki na rozwój firm – finansujemy projekty, które zwiększają ich konkurencyjność, ale także dostarczamy środki na inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia poszerzające skalę działalności firmy lub wzbogacające ofertę firm o nowe produkty i usługi, czy pozwalające na wprowadzenie innowacji. Co ważne, naszym celem jest wspieranie wszystkich przedsiębiorców – zarówno doświadczonych inwestujących w rozwój firmy, jak i stawiających pierwsze kroki w biznesie, w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej, termomodernizacją, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Ważne informacje

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i samorządami. Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują*:

  • dodatkową, sześciomiesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują,

  • wakacje kredytowe - możliwość wstrzymania na okres 4 miesięcy spłaty zobowiązań,

  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki,

  • możliwość niestosowania odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych dla zaległości w spłacie zobowiązań, wywołanych na skutek COVID-19.

Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki. Zmiany warunków mogą nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę i zależą od oceny pośrednika. Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj.

O szczegółach zmian warunków dowiedz się tutaj.