Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Na co wykorzystasz pożyczkę unijną na OZE? Kto może się o nią ubiegać?

Proekologiczny trend jest w ostatnich latach coraz bardziej zauważalny praktycznie na całym świecie. Dążymy do zachowania dobrego stanu środowiska i zmniejszenia zużycia paliw kopalnych. Odpowiedzią na te problemy są unijne pożyczki udzielane przez instytucje finansujące współpracujące z BGK. Pożyczki oferowane z unijnych programów możesz wykorzystać właśnie na produkcję oraz dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych.

Czym są odnawialne źródła energii? 

Zgodnie z najprostszą definicją, odnawialne źródła energii (w skrócie OZE) są to te źródła energii, których zasoby są w stanie odnowić się w krótkim czasie po ich wykorzystaniu. Jednak korzystanie z OZE nie oznacza, że z czasem ich pokłady zostaną wyczerpane.

Do najważniejszych, używanych współcześnie odnawialnych źródeł energii należą:

 • promieniowanie słoneczne,
 • wiatr,
 • woda z opadów,
 • pływy oraz fale morskie (hydroenergia),
 • geotermia,
 • biomasa (substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego ulegające biodegradacji).
Co zyskasz dzięki inwestycji w OZE?

Inwestowanie w odnawialne źródła energii oznacza jedno – dostęp do niedrogiej i praktycznie niewyczerpalnej energii, której produkcja dodatkowo nie wpływa w sposób szkodliwy na środowisko naturalne. Dla części biznesmenów z pewnością najbardziej interesującą informacją jest to, że OZE pozwala nie tylko sporo zaoszczędzić, ale również zarobić. Wszystko tak naprawdę zależy od celu i rozmiaru inwestycji. Jako przedsiębiorca możesz wybrać, czy chcesz zainwestować w OZE po to, aby ograniczyć koszty działania swojego przedsiębiorstwa (przede wszystkim niższe rachunki za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie), czy czerpać też realne zyski. Oba rozwiązania są dostępne i finansowane przez pożyczki unijne.

Kto może starać się o pożyczkę na produkcję i dystrybucję OZE?

Zależnie od rodzaju pożyczki, wyodrębniono potencjalną grupę docelową pożyczkobiorców, w której znajdują się przede wszystkim:

 • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa energetyczne z sektora MŚP,
 • organizacje pozarządowe,
 • klastry energii,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • uczelnie i szkoły wyższe.

Zainteresowany? Znajdź odpowiednie finansowanie dla siebie!