Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Co można sfinansować z pożyczek unijnych?

Co można sfinansować z pożyczek unijnych?

Wszystkie osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, myślą o rozwoju swojej firmy czy też wdrażaniu w przedsiębiorstwie nowych, innowacyjnych rozwiązań, mogą uzyskać na te cele środki finansowe z funduszy UE. Wyjaśniamy, jakie obszary działalności gospodarczej mogą być finansowane z pożyczek unijnych.

Pożyczki unijne udzielane są z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.  Największy zastrzyk gotówki mają do dyspozycji firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to głównie finansowe instrumenty zwrotne w postaci poręczeń, wejść kapitałowych i pożyczek unijnych, udzielanych przez instytucje finansujące na preferencyjnych warunkach.

Co może być finansowane z pożyczek unijnych?

Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe to produkty, które pobudzają przedsiębiorczość  i umożliwiają pozyskanie finansowania na realizację inwestycji, wdrożenie pomysłów, czy otworzenie własnej firmy. Na finansowanie unijne szansę mają inwestycje realizowane w zakresie:

Projekty badawcze i rozwojowe

Finansowaniem ze środków UE objęte są projekty, których głównym celem jest prowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych, w tym również inwestycje w infrastrukturę do badań oraz wdrażanie innowacyjnych produktów i usług, a także nowych rozwiązań technologicznych. Wówczas skorzystać możesz z pożyczek unijnych, bądź wejścia kapitałowego. Dzięki pozyskanemu finansowaniu, osoby prowadzące badania lub mające innowacyjny pomysł, mogą rozpocząć prace a następnie wdrożyć projekt, czy już gotowy wówczas produkt do firmy, co zaowocuje ekspansją i wzrostem konkurencyjności na rynku.

Projekty ekologiczne

Pożyczki unijne mogą zostać przeznaczone na realizację projektów ekologicznych, w tym m.in. inwestycji w zakresie termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej, rewitalizacji czy też zastosowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz w sektorze publicznym. Zalet jest wiele - oprócz poprawy jakości powietrza, czy zmiany otoczenia, firma ograniczy dodatkowe koszty, a zaoszczędzone środki zainwestuje.

Rozwój działalności przedsiębiorstwa

Wiele firm zmaga się z problemem zdobycia wystarczającego kapitału inwestycyjnego na rozwój własnej działalności. Pożyczki unijne umożliwiają realizację potrzeb inwestycyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności, poprzez np. zakup nowego sprzętu, maszyn i urządzeń, rozbudowę infrastruktury firmy, rozszerzenie produkcji o nowy asortyment czy też zwiększenie zakresu usług. Finansowanie dotyczy także wsparcia osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, a więc przede wszystkim osób bezrobotnych, absolwentów szkół i uczelni wyższych, opiekunów osób niepełnosprawnych, imigrantów i reemigrantów, a także osób będących w trakcie procesu restrukturyzacji ich dotychczasowych firm.

Informatyzacja przedsiębiorstwa

Wsparcie finansowe z funduszy europejskich może być też przeznaczone na informatyzację firm. Przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę na wdrożenie platformy e-usługowej, rozbudowę handlu elektronicznego, opracowanie rozwiązań B2B czy też na zastosowanie nowoczesnych systemów elektronicznych w swojej organizacji w zakresie np. zarządzania firmą.

Jak widać jest naprawdę wiele możliwości aby zdobyć pieniądze z produktów unijnych.

Sprawdź, na co możesz liczyć w swoim regionie

Znajdź rozwiązanie dla siebie

Prowadzisz lub chcesz założyć własną firmę? Finansowanie ze środków unijnych jest dla Ciebie!