Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjny

Chcesz oszacować opłacalność inwestycji? Zobacz, na jakie wskaźniki ekonomiczne powinieneś zwrócić uwagę!

Chcesz oszacować opłacalność inwestycji? Zobacz, na jakie wskaźniki ekonomiczne powinieneś zwrócić uwagę!

Skoro już podjąłeś decyzję o tym, żeby zainwestować, powinieneś również wiedzieć, w jaki sposób określić opłacalność wybranej inwestycji. Możesz inwestować zgromadzone już środki z działalności lub też skorzystać z funduszy zewnętrznych dedykowanym inwestycjom. Niezależnie od źródła finansowania będziesz potrzebował wiedzy o polecanych i bezpiecznych inwestycjach oraz znajomości najważniejszych wskaźników ekonomicznych, które powinien poznać każdy inwestor.

Skąd czerpać wiedzę o sytuacji na rynku?

Inwestowanie to coś więcej, niż lokowanie posiadanych środków finansowych w oczekiwaniu na określone zyski. Inwestowanie wymaga umiejętności przewidywania w oparciu o wydarzenia przeszłe i obecne, a także szybkiego reagowania na wszelkie pojawiające się na rynkach zmiany. Wiedzę na temat sytuacji minionej i teraźniejszej możesz zdobyć na dwa sposoby:

 • wsłuchując się w opinie ekspertów śledzących wydarzenia mające wpływ na sytuację ekonomiczną,
 • dokonując samodzielnej analizy sytuacji, którą obrazują najważniejsze wskaźniki ekonomiczne.

Poleganie na ekspertach jest rozwiązaniem z całą pewnością łatwiejszym i przez to bardzo kuszącym, jednak musisz pamiętać, że poleganie na opinii innych osób niesie ze sobą również pewne określone konsekwencje. Samodzielne określanie opłacalności inwestycji może uchronić Cię przed ewentualnym błędem, a także służyć pomocniczo w zestawieniu z opiniami ekspertów. Jedyne, co musisz zrobić, aby móc samodzielnie analizować sytuację na rynku, to śledzić dane obrazujące kluczowe wskaźniki ekonomiczne mające wpływ na to, jakiej stopy zwrotu z konkretnej inwestycji możesz się spodziewać. Co to za wskaźniki?

Jakie wskaźniki ekonomiczne warto śledzić?

Poszczególni specjaliści z dziedziny ekonomii wyróżniają cały szereg wskaźników mających lub mogących mieć wpływ na opłacalność każdej inwestycji. Większość ekspertów wśród najważniejszych umieszcza:

 • wskaźnik PKB oraz PNB,
 • poziom zatrudnienia i stopę bezrobocia,
 • wskaźnik produkcji przemysłowej wraz z wykorzystaniem mocy produkcyjnych,
 • dostawy, zapasy oraz zamówienia od producentów,
 • wskaźnik sprzedaży i zapasów obecnych w handlu detalicznym,
 • aktualną sytuację w budownictwie mieszkaniowym,
 • wskaźnik przedstawiający bieżące nastroje panujące wśród konsumentów,
 • poziom dochodów i wydatków osobistych,
 • poziom inflacji,
 • miesięczny indeks koniunktury.

Choć wskaźniki te mogą wydawać się nazbyt ogólne, w rzeczywistości na ich podstawie możesz bardzo trafnie określić, jak kształtuje się sytuacja na rynku i jak – tym samym – przedstawia się opłacalność wybranej przez Ciebie inwestycji.