Niepodległa | Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Pomoc / Informacje o usłudze

 • bgk24

  Dowiedz się więcej o bankowości elektronicznej bgk24: https://www.bgk.pl/bgk24/

 • BGK Zlecenia
  Regulamin korzystania z portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA przez klientów Banku Gospodarstwa Krajowego

  System przepływu środków europejskich

  Od stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., płatności na rzecz beneficjentów dokonywane są od 1 stycznia 2010 r. z rachunku Ministra Finansów otwartego w Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę tzw. Płatnika.

  Krajowy Fundusz Drogowy

  W przypadku pytań:

  • dotyczących obsługi sytemu prosimy o kontakt tel. 22 599 88 88, e-mail: bgkzleceniakfd@bgk.pl.
  • dotyczących zasad dokonywania wypłat ze środków KFD prosimy o kontakt tel. 22 596 57 47. 

   

  Od 1 września 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnia w ramach prowadzenia obsługi Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) portal komunikacyjny BGK - ZLECENIA umożliwiający składanie w formie elektronicznej, przez dysponenta środków KFD (Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad), wniosków o wypłatę z KFD. Stworzony w BGK portal komunikacyjny BGK - ZLECENIA jest narzędziem informatycznym służącym do szybkiego i jednocześnie bezpiecznego tworzenia oraz składania wniosków o wypłatę ze środków KFD na rzecz beneficjentów płatności zlecanych przez GDDKiA. Elektroniczna forma składania Wniosków przyspiesza realizację zleceń płatności na rzecz beneficjentów.

  Płatności są dokonywane na podstawie wniosków przesyłanych do Banku w formie elektronicznej przez Centralę i oddziały GDDKiA zgodnie z „Umową o świadczenie usług w portalu komunikacyjnym BGK - ZLECENIA w zakresie obsługi wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego" zawartą pomiędzy BGK a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Z portalem komunikacyjnym BGK - ZLECENIA można połączyć się za pomocą łączy internetowych w dowolnym czasie i miejscu, co niezwykle ułatwia składanie wniosków o płatność. Portal BGK - ZLECENIA umożliwia za pośrednictwem Internetu:

  • wypełnienie formularza Wniosku o wypłatę,
  • autoryzację Wniosku o wypłatę,
  • uzyskiwanie bieżących informacji o statusie Wniosku
  • drukowanie potwierdzeń realizacji Wniosku
  Pliki do pobrania

  Gwarancje i poręczenia portfelowe

  Wymiana informacji związanych z obsługą i zarządzaniem produktami Portfelowych Linii Gwarancyjnych pomiędzy BGK a Bankami odbywa się za pośrednictwem dedykowanego portalu BGK ZLECENIA wykorzystującego dostępne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników.

  W ramach portalu przekazywane są do Banków również informacje zwrotne, zawierające podsumowanie z przetwarzania otrzymanych danych sprawozdawczych. Portal zapewnia również możliwość śledzenia kolejnych kroków przetwarzania danych poprzez oznaczenie konkretnych statusów dla poszczególnych spraw.

  W przypadku pytań dotyczących:

  • problemów technicznych prosimy o kontakt tel. 22 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku;
  • problemów lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz problemów merytorycznych, prosimy o ich zgłaszanie korespondencyjne na adres poczty elektronicznej bgkzlecenia@bgk.pl lub telefonicznie na nr tel. 22 596 58 88, lub nr BGK Linii 22 596 59 00.
  Pliki do pobrania

  Obsługa Zakładów Karnych

  Od 1 lipca 2015 roku BGK udostępnia dla Zakładów Karnych oraz Aresztów Śledczych nowy kanał komunikacji w celu zapewnienia obsługi sum depozytowych.


  W przypadku pytań:

  • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt tel. (22) 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz problemów merytorycznych prosimy zgłaszać je korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej bgkzlecenia@bgk.pl lub telefonicznie na nr tel. 22 596 58 88 lub nr BGK Linii 22 596 59 00.

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Od 19 lutego 2016 roku BGK udostępnia dla kredytodawców nowy kanał komunikacyjny w celu realizacji wypłat wsparcia na zasadach ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.


  W przypadku pytań

  • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt: tel. (22) 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA prosimy zgłaszać je korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej bgkzlecenia@bgk.pl.

  Portal BGK - ZLECENIA umożliwia za pośrednictwem Internetu:

  • rejestrowanie umów o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego,
  • przyjmowanie przez BGK danych dotyczących harmonogramu i kwoty wypłat wsparcia kredytobiorcom,
  • przekazywanie kredytodawcom informacji dotyczących wypłat i zwrotu wsparcia.
  Pliki do pobrania

  Mieszkanie dla młodych

  W przypadku pytań:

  • dotyczących trudności technicznych w obsłudze BGK-ZLECENIA prosimy o kontakt tel. BGK LINIA 801 598 888, +48 22 599 8888 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz zagadnień merytorycznych dotyczących programu „Mieszkanie dla młodych” prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie na nr tel. BGK LINIA 801 598 888, +48 22 599 8888

  Od 1 stycznia 2014 roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnia instytucjom kredytującym portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA w ramach prowadzenia obsługi rządowego programu Mieszkanie dla młodych w celu realizacji wypłat finansowego wsparcia na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1865).

  Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.

  Pliki do pobrania

  Pozostałe druki zgodne ze wzorcem ogólnym dla portalu BGK-ZLECENIA.

 • BGK@24 Biznes

  W przypadku pytań dotyczących obsługi systemu prosimy o kontakt:
  Infolinia: 22 599 88 88
  e-mail: bgk24biznes@bgk.pl

  O BGK@24 Biznes

  Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje system internetowej obsługi Klienta -BGK@24BIZNES, przeznaczony dla przedsiębiorstw, instytucji i urzędów. Poprzez system BGK@24BIZNES można połączyć się z bankiem w dogodnym czasie i miejscu. Korzystanie z systemu ułatwia zarządzanie finansami, obniża koszty obsługi bankowej, a także pozwala na przyspieszenie realizacji operacji.

  Wysoka funkcjonalność
  • wykonywanie operacji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym bezpośrednio z biura, domu lub innego wybranego przez Państwa miejsca,
  • precyzyjne zarządzanie płynnością oraz optymalizacja stanu środków na rachunku bankowym, w tym m.in. dokonywanie przelewów, zakładanie lokat,
  • dostęp do informacji o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na rachunkach,
  • nadawanie nazw rachunkom i wyszukiwanie operacji na rachunkach wg wybranych kryteriów,
  • konfigurowanie uprawnień do wykonywania poszczególnych operacji,
  • współpraca z systemami finansowo-księgowymi - import plików przelewów i eksport wyciągów o elastycznej konfiguracji formatu danych,
  • korzystanie z baz kontrahentów z opcją importu danych z plików,
  • możliwość przesyłania korespondencji do banku w formie zleceń otwartych.
  Korzyści z dostępu
  • łatwy i szybki dostęp do informacji bankowych za pośrednictwem Internetu,
  • oszczędność środków dzięki niższym opłatom za dyspozycje składane w formie elektronicznej,
  • wygoda wynikająca z ograniczenia do minimum konieczności odwiedzania placówek banku,
  • możliwość wymiany danych (eksport i import) z systemami finansowo-księgowymi,
  • elastyczność w zakresie przyznawania uprawnień (jedna lub wiele osób akceptujących transakcje).
  Wysokie bezpieczeństwo
  • autoryzacja transakcji przy pomocy karty mikroprocesorowej z unikalnym kluczem i numerem PIN,
  • bezpieczne połączenie SSL (Secure Socket Layer),
  • zabezpieczenie przed próbami zgadywania hasła dostępu do systemu.
 • Wyciągi elektroniczne

  9.11.2016

  Informujemy, że od 5 grudnia 2016 r., w związku ze zmianą serwera pocztowego, wyciągi elektroniczne będą wysyłane z adresu bgk-wyciagi@assecods.pl.

  Informacje o usłudze
  • Z usługi mogą korzystać klienci instytucjonalni posiadający rachunek w BGK;
  • Usługa jest całkowicie bezpłatna;
  • Wyciągi w formie elektronicznej spełniają wymogi dla dowodu księgowego określone przepisami prawa (w tym przede wszystkim art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a tej ustawy), jak również dokumentu bankowego (art. 7 Prawa bankowego);
  • Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Regulaminem usługi Wyciągi elektroniczne.
  Jak uruchomić usługę
  • Należy wypełnić Dyspozycję i złożyć ją w oddziale BGK;
  • Przed wypełnieniem Dyspozycji warto zapoznać się z Regulaminem i Instrukcją użytkownika;
  • W dyspozycji należy wskazać, które rachunki mają być objęte usługą, podać adresy e-mail, na które będą przesyłane wyciągi oraz określić, kto będzie miał dostęp do serwisu internetowego https://repozytorium.bgk.pl;
  • Usługa zostanie uruchomiona w ciągu 2 dni od złożenia poprawnie wypełnionej i podpisanej dyspozycji.
  Bezpieczeństwo
  • W celu ochrony informacji zawartych w wyciągach przesyłane mailem pliki będą zabezpieczone hasłem;
  • Dostęp do serwisu https://repozytorium.bgk.pl będzie możliwy tylko za pomocą bezpiecznego połączenia;
  • Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Instrukcją użytkownika.
  W trosce o środowisko naturalne
  • Działając w myśl poszanowania środowiska naturalnego Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył usługę, której celem jest zmniejszenie zużycia papieru;
  • E-wyciągi są rozwiązaniem ekologicznym nie tylko z punktu widzenia banku, ale również jego klientów.
  Wsparcie użytkowników


  W razie problemów technicznych związanych z usługą Wyciągi elektroniczne (między innymi zgłaszanie blokady konta) prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 59 65 888 lub na adres poczty mailowej: wot@bgk.pl.

  Pliki do pobrania