A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Pomoc / Informacje o usłudze

 • BGK Zlecenia
  Regulamin korzystania z portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA przez klientów Banku Gospodarstwa Krajowego

  System przepływu środków europejskich

  Od stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., płatności na rzecz beneficjentów dokonywane są od 1 stycznia 2010 r. z rachunku Ministra Finansów otwartego w Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę tzw. Płatnika.

  Krajowy Fundusz Drogowy

  W przypadku pytań:

  • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt: tel. (22) 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • dotyczących zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA prosimy zgłaszać je korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej bgkzleceniakfd@bgk.pl,
  • dotyczących zasad dokonywania wypłat ze środków KFD prosimy o kontakt: tel. 22 596 57 47 lub 22 522 96 96.

  Od 1 września 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnia w ramach prowadzenia obsługi Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA, umożliwiający Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad składanie wniosków o wypłatę ze środków KFD w formie elektronicznej. Stworzony w BGK portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA jest narzędziem informatycznym, służącym do szybkiego i jednocześnie bezpiecznego tworzenia oraz składania wniosków o wypłatę ze środków KFD na rzecz beneficjentów płatności zlecanych przez GDDKiA. Od listopada 2018 roku możliwość składania wniosków o wypłatę ze środków KFD za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA posiada również Główny Inspektor Transportu Drogowego.

  Z portalem komunikacyjnym BGK-ZLECENIA można połączyć się w dowolnym czasie i miejscu, co ułatwia składanie wniosków o płatność i przyspiesza ich realizację.

  Portal BGK-ZLECENIA umożliwia za pośrednictwem internetu:

  • wypełnienie formularza wniosku o wypłatę,
  • autoryzację wniosku o wypłatę,
  • uzyskiwanie bieżących informacji o statusie wniosku,
  • drukowanie potwierdzeń realizacji wniosku.


  Pliki do pobrania

  Gwarancje i poręczenia portfelowe

  Wymiana informacji związanych z obsługą i zarządzaniem produktami Portfelowych Linii Gwarancyjnych pomiędzy BGK a Bankami odbywa się za pośrednictwem dedykowanego portalu BGK ZLECENIA wykorzystującego dostępne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników.

  W ramach portalu przekazywane są do Banków również informacje zwrotne, zawierające podsumowanie z przetwarzania otrzymanych danych sprawozdawczych. Portal zapewnia również możliwość śledzenia kolejnych kroków przetwarzania danych poprzez oznaczenie konkretnych statusów dla poszczególnych spraw.

  W przypadku pytań dotyczących:

  • problemów technicznych prosimy o kontakt tel. 22 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku;
  • problemów lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz problemów merytorycznych, prosimy o ich zgłaszanie korespondencyjne na adres poczty elektronicznej bgkzlecenia@bgk.pl lub telefonicznie na nr tel. 22 596 58 88, lub nr BGK Linii 22 596 59 00.
  Pliki do pobrania

  Obsługa Zakładów Karnych

  Od 1 lipca 2015 roku BGK udostępnia dla Zakładów Karnych oraz Aresztów Śledczych nowy kanał komunikacji w celu zapewnienia obsługi sum depozytowych.


  W przypadku pytań:

  • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt tel. (22) 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz problemów merytorycznych prosimy zgłaszać je korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej bgkzlecenia@bgk.pl lub telefonicznie na nr tel. 22 596 58 88 lub nr BGK Linii 22 596 59 00.

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Od 19 lutego 2016 roku BGK udostępnia dla kredytodawców nowy kanał komunikacyjny w celu realizacji wypłat wsparcia na zasadach ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.


  W przypadku pytań

  • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt: tel. (22) 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA prosimy zgłaszać je korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej bgkzlecenia@bgk.pl.

  Portal BGK - ZLECENIA umożliwia za pośrednictwem Internetu:

  • rejestrowanie umów o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego,
  • przyjmowanie przez BGK danych dotyczących harmonogramu i kwoty wypłat wsparcia kredytobiorcom,
  • przekazywanie kredytodawcom informacji dotyczących wypłat i zwrotu wsparcia.
  Pliki do pobrania

  Mieszkanie dla młodych

  W przypadku pytań:

  • dotyczących trudności technicznych w obsłudze BGK-ZLECENIA prosimy o kontakt tel. BGK LINIA 801 598 888, +48 22 599 8888 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz zagadnień merytorycznych dotyczących programu „Mieszkanie dla młodych” prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie na nr tel. BGK LINIA 801 598 888, +48 22 599 8888

  Od 1 stycznia 2014 roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnia instytucjom kredytującym portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA w ramach prowadzenia obsługi rządowego programu Mieszkanie dla młodych w celu realizacji wypłat finansowego wsparcia na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1865).

  Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.

  Pliki do pobrania

  Pozostałe druki zgodne ze wzorcem ogólnym dla portalu BGK-ZLECENIA.

 • bgk24

  Dowiedz się więcej o bankowości elektronicznej bgk24: https://www.bgk.pl/bgk24/

 • Wyciągi elektroniczne

  24.10.2018

  Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 7 i 8  Regulaminu usługi Wyciągi elektronicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego  - informujemy, że  począwszy od dnia 23 października 2018 r. do obsługi usługi Wyciągi elektroniczne Bank udostępnia dla Państwa system: bgk24.  System ten w pełni zastępuje używane dotychczas: Repozytorium Wyciągów Elektronicznych BGK - do którego dostęp zostanie zablokowany po 31 października 2018r. Nowy system został stworzony specjalnie z myślą o Państwa wygodzie, poprawie efektywności pracy i zawiera wiele udoskonaleń funkcjonalnych – dlatego zachęcamy do korzystania z nowego Repozytorium wyciągów elektronicznych w systemie bgk24.

  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą klienta w Państwa oddziale lub z infolinią BGK pod numerem telefonu 801 598 888 i 22 599 8888.

   

  Działając w myśl poszanowania środowiska naturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył bezpłatną usługę wyciągów elektronicznych dla klientów instytucjonalnych, której celem jest usprawnienie procedur związanych z obrotem dokumentami bankowymi, a tym samym zmniejszenie zużycia papieru.

  Wyciągi w formie elektronicznej spełniają wymogi dla dowodu księgowego określone przepisami prawa (w tym przede wszystkim art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a tej ustawy), jak również dokumentu bankowego (art. 7 Prawa bankowego).

  Jak uruchomić usługę

  Aby skorzystać z oferty wyciągów elektronicznych należy wypełnić Dyspozycję przekazywania wyciągów i złożyć ją w oddziale BGK. W dyspozycji należy wskazać:

  • które rachunki mają być objęte usługą,
  • podać adresy e-mail, na które będą przesyłane wyciągi oraz
  • określić, kto będzie miał dostęp do serwisu https://bgk24.pl

  Usługa zostanie uruchomiona maksymalnie w ciągu 2 dni od złożenia poprawnie wypełnionej i podpisanej dyspozycji.

  Dokumenty do pobrania