A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Pomoc / Informacje o usłudze

 • BGK Zlecenia
  Regulamin korzystania z portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA przez klientów Banku Gospodarstwa Krajowego

  System przepływu środków europejskich

  Od stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., płatności na rzecz beneficjentów dokonywane są od 1 stycznia 2010 r. z rachunku Ministra Finansów otwartego w Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę tzw. Płatnika.

  Krajowy Fundusz Drogowy

  W przypadku pytań:

  • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt: tel. (22) 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • dotyczących zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA prosimy zgłaszać je korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej bgkzleceniakfd@bgk.pl,
  • dotyczących zasad dokonywania wypłat ze środków KFD prosimy o kontakt: tel. 22 596 57 47 lub 22 522 96 96.

  Od 1 września 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnia w ramach prowadzenia obsługi Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA, umożliwiający Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad składanie wniosków o wypłatę ze środków KFD w formie elektronicznej. Stworzony w BGK portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA jest narzędziem informatycznym, służącym do szybkiego i jednocześnie bezpiecznego tworzenia oraz składania wniosków o wypłatę ze środków KFD na rzecz beneficjentów płatności zlecanych przez GDDKiA. Od listopada 2018 roku możliwość składania wniosków o wypłatę ze środków KFD za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA posiada również Główny Inspektor Transportu Drogowego.

  Z portalem komunikacyjnym BGK-ZLECENIA można połączyć się w dowolnym czasie i miejscu, co ułatwia składanie wniosków o płatność i przyspiesza ich realizację.

  Portal BGK-ZLECENIA umożliwia za pośrednictwem internetu:

  • wypełnienie formularza wniosku o wypłatę,
  • autoryzację wniosku o wypłatę,
  • uzyskiwanie bieżących informacji o statusie wniosku,
  • drukowanie potwierdzeń realizacji wniosku.


  Pliki do pobrania

  Gwarancje i poręczenia portfelowe

  Wymiana informacji związanych z obsługą i zarządzaniem produktami Portfelowych Linii Gwarancyjnych pomiędzy BGK a Bankami odbywa się za pośrednictwem dedykowanego portalu BGK ZLECENIA wykorzystującego dostępne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników.

  W ramach portalu przekazywane są do Banków również informacje zwrotne, zawierające podsumowanie z przetwarzania otrzymanych danych sprawozdawczych. Portal zapewnia również możliwość śledzenia kolejnych kroków przetwarzania danych poprzez oznaczenie konkretnych statusów dla poszczególnych spraw.

  W przypadku pytań dotyczących:

  • problemów technicznych prosimy o kontakt tel. 22 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku;
  • problemów lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz problemów merytorycznych, prosimy o ich zgłaszanie korespondencyjne na adres poczty elektronicznej bgkzlecenia@bgk.pl lub telefonicznie na nr tel. 22 596 58 88, lub nr BGK Linii 22 596 59 00.
  Pliki do pobrania

  Obsługa Zakładów Karnych

  Od 1 lipca 2015 roku BGK udostępnia dla Zakładów Karnych oraz Aresztów Śledczych nowy kanał komunikacji w celu zapewnienia obsługi sum depozytowych.


  W przypadku pytań:

  • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt tel. (22) 599 88 88 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz problemów merytorycznych prosimy zgłaszać je korespondencyjnie na adres poczty elektronicznej bgkzlecenia@bgk.pl lub telefonicznie na nr tel. 22 596 58 88 lub nr BGK Linii 22 596 59 00.

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Udostępniony przez BGK portal komunikacyjny BGK – Zlecenia w ramach prowadzenia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców służy realizacji wypłat wsparcia na zasadach ustawy z dnia 9 października 2015 r.                o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

   

  W przypadku pytań:

  • dotyczących trudności technicznych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 599 88 88,  pomoc dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00;
  • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK – Zlecenia prosimy o zgłoszenia korespondencyjnie na adres e-mail: bgkzlecenia@bgk.pl.


  Portal BGK – Zlecenia umożliwia za pośrednictwem Internetu: 

  • rejestrowanie umów o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego;
  • rejestrowanie umów pożyczki na spłatę zadłużenia z możliwą opcją rejestracji promesy poprzedzającej umowę pożyczki;
  • przyjmowanie przez BGK danych dotyczących harmonogramu wypłat wsparcia kredytobiorcom oraz terminu przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia;
  • rejestrowania zmian w zakresie danych kredytobiorców;
  • rejestrowania wstrzymań wypłat wsparcia;
  • przekazywanie kredytodawcom informacji dotyczących zrealizowanych wypłat.
  Pliki do pobrania

  Mieszkanie dla młodych

  W przypadku pytań:

  • dotyczących trudności technicznych w obsłudze BGK-ZLECENIA prosimy o kontakt tel. BGK LINIA 801 598 888, +48 22 599 8888 w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  • dotyczących trudności lub zapytań związanych z funkcjonalnością BGK-ZLECENIA oraz zagadnień merytorycznych dotyczących programu „Mieszkanie dla młodych” prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie na nr tel. BGK LINIA 801 598 888, +48 22 599 8888

  Od 1 stycznia 2014 roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnia instytucjom kredytującym portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA w ramach prowadzenia obsługi rządowego programu Mieszkanie dla młodych w celu realizacji wypłat finansowego wsparcia na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1865).

  Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.

  Pliki do pobrania

  Pozostałe druki zgodne ze wzorcem ogólnym dla portalu BGK-ZLECENIA.

 • bgk24

  Dowiedz się więcej o bankowości elektronicznej bgk24: https://www.bgk.pl/bgk24/

 • Wyciągi elektroniczne

  24.10.2018

  Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 7 i 8  Regulaminu usługi Wyciągi elektronicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego  - informujemy, że  począwszy od dnia 23 października 2018 r. do obsługi usługi Wyciągi elektroniczne Bank udostępnia dla Państwa system: bgk24.  System ten w pełni zastępuje używane dotychczas: Repozytorium Wyciągów Elektronicznych BGK - do którego dostęp zostanie zablokowany po 31 października 2018r. Nowy system został stworzony specjalnie z myślą o Państwa wygodzie, poprawie efektywności pracy i zawiera wiele udoskonaleń funkcjonalnych – dlatego zachęcamy do korzystania z nowego Repozytorium wyciągów elektronicznych w systemie bgk24.

  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą klienta w Państwa oddziale lub z infolinią BGK pod numerem telefonu 801 598 888 i 22 599 8888.

   

  Działając w myśl poszanowania środowiska naturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył bezpłatną usługę wyciągów elektronicznych dla klientów instytucjonalnych, której celem jest usprawnienie procedur związanych z obrotem dokumentami bankowymi, a tym samym zmniejszenie zużycia papieru.

  Wyciągi w formie elektronicznej spełniają wymogi dla dowodu księgowego określone przepisami prawa (w tym przede wszystkim art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a tej ustawy), jak również dokumentu bankowego (art. 7 Prawa bankowego).

  Jak uruchomić usługę

  Aby skorzystać z oferty wyciągów elektronicznych należy wypełnić Dyspozycję przekazywania wyciągów i złożyć ją w oddziale BGK. W dyspozycji należy wskazać:

  • które rachunki mają być objęte usługą,
  • podać adresy e-mail, na które będą przesyłane wyciągi oraz
  • określić, kto będzie miał dostęp do serwisu https://bgk24.pl

  Usługa zostanie uruchomiona maksymalnie w ciągu 2 dni od złożenia poprawnie wypełnionej i podpisanej dyspozycji.

  Dokumenty do pobrania