Powrót

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Dla kogo?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co?

Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych

Przypominamy, że dla 1. edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, z dniem 18 sierpnia 2022 r. upływa termin na:

  • ogłoszenie postępowania zakupowego i jednocześnie
  • złożenie w Aplikacji Polski Ład informacji o tym fakcie (Oświadczenie wnioskodawcy do promesy wstępnej – załącznik nr 7a do Regulaminu).

Prosimy pamiętać, że po tym dniu, zarówno ogłoszenie postepowania zakupowego jak i złożenie oświadczenia, nie będzie już możliwe.

Tutaj dowiedzą się Państwo jak sprawdzić, czy oświadczenie do wstępnej promesy zostało złożone prawidłowo.

Instrukcja, jak prawidłowo złożyć oświadczenie znajduje się tutaj.

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

Termin naboru: 02.07.-15.08.2021 r. 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Termin naboru: 28.12.2021-11.03.2022 r. 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

Termin naboru: 28.12.2021-11.03.2022 r. 

 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja czwarta - Polskie Uzdrowiska

Termin naboru: 18.02.2022-11.03.2022 r. 

 

Nabór zakończony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja piąta - Rozwój stref przemysłowych

Termin naboru: 21.06.2022-26.07.2022 r.