Polityka prywatności

Polityka Prywatności


Poniższa polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) dotyczy portalu informacyjnego, znajdującego się pod adresem www.bgk.pl, którego właścicielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych użytkowników portalu.
Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych oraz przestrzegania standardów zabezpieczenia danych.
Bank Gospodarstwa Krajowego szanuje prywatność użytkowników portalu www.bgk.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, znał zasady ochrony danych osobowych.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

1. Korzystając z portalu www.bgk.pl  akceptuje Pan/Pani zasady Polityki Prywatności.

2. Administratorem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa.

3. W Banku została wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych -  Inspektor Ochrony Danych – kontakt e-mail:iod@bgk.pl.

4. Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą, poprzez formularze kontaktowe, formularze ankiety, biuletyn informacyjny strony serwisu internetowego lub od podmiotów udostępniających dane w celach marketingowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Zakres gromadzonych danych obejmuje:

  • Informacje uzyskiwane podczas korzystania z portalu min tzw. pliki cookies oraz informacje zamieszczane w bazie danych aplikacji, które są automatycznie zapisywane takie jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP użytkownika
  • Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika - o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych w sekcji „Kontakt" oraz „Konferencje BGK", newsletterach i biuletynie.
Dane osobowe zbierane poprzez formularze rejestracyjne w sekcji „Kontakt" służą wyłącznie do zgłaszania reklamacji lub wysyłania zapytań o produkty lub usługi oferowane przez BGK.
Dane osobowe zbierane przy pomocy formularzy rejestracyjnych w sekcji „Konferencje BGK" służą do celów organizacyjnych.

5. Ściśle przestrzegamy krajowych oraz unijnych przepisów o ochronie danych osobowych Dane potencjalnych klientów oraz użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

6. Dane osobowe mogą być przekazane przez BGK wyłącznie innym odbiorcom w celu wykonania wiążących BGK umów lub wykonania ciążącego na BGK obowiązku prawnego. Dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich.

7. Na portalu www.bgk.pl umieszczamy linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy - po przejściu do innego serwisu - do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzania danych jednak nie dłużej niż przez 1 rok. 

9. Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze kontaktowe, formularze ankiety potrzeb, formularz profilu inwestora, strony serwisu internetowego lub od podmiotów udostępniających dane w celach marketingowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

10. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych  lub odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

11. Wszelkie zmiany zasad Polityki Prywatności obowiązujące na portalu www.bgk.pl będą niezwłocznie zamieszczane na tej podstronie.

Przysługujące prawa
W sytuacji, w której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
5) przenoszenia danych,
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
w celu skorzystania z praw określonych powyżej - pkt 1)-6) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych:
- w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej iod@bgk.pl
- kierując korespondencję na adres:
  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Inspektor Ochrony Danych
  Al. Jerozolimskie 7
  00-955 Warszawa
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.