Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy (Transakcja FX Forward)

Umowa zobowiązująca jedną ze stron do dostawy, a drugą do przyjęcia waluty w ustalonym terminie w przyszłości, po cenie wyznaczonej w momencie zawierania umowy.

SWAP Walutowy (Transakcja FX Swap)

Skorzystaj z transakcji zwrotnej wymiany walut.

Opcja Walutowa (typu europejskiego)

Skorzystaj z instrumentu finansowego, który daje prawo do zakupu/sprzedaży w przyszłości ustalonej kwoty waluty po uprzednio ustalonym kursie wymiany.