Dla kogo?
Samorządy, instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego
Na co?
Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

Oferta lokat negocjowanych jest sposobem zagospodarowania wolnych środków pieniężnych na zróżnicowanych i elastycznych warunkach zapewniających najkorzystniejszą formę oprocentowania i czas trwania lokaty.

Bank udostępnia swoim klientom lokaty negocjowane w PLN, EUR oraz USD na oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Szczegółowe warunki lokaty podlegają bezpośrednim negocjacjom telefonicznym z pracownikiem banku upoważnionym do zawierania lokat negocjowanych.

Korzyści dla klientów
  • lokowanie nadwyżki środków pieniężnych na wyjątkowo korzystnych warunkach,
  • korzystanie z oferty bez konieczności posiadania przez klienta rachunku bieżącego w BGK - po zakończeniu lokaty środki zostaną zwrócone na wskazany rachunek w innym banku,
  • całkowita lub częściowa likwidacja lokaty przed okresem umownym na warunkach każdorazowo negocjowanych z upoważnionym pracownikiem banku.
     

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”.

Aktualne informacje na temat kwot minimalnych lokat negocjowanych rynku pieniężnego w Banku Gospodarstwa Krajowego znajdują się tutaj.

  • podpisanie umowy ramowej lokat negocjowanych rynku pieniężnego,
  • zaakceptowanie "Regulaminu zawierania lokat negocjowanych rynku pieniężnego w BGK".

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży
Tel.: 22 475 92 11

Biuro Wsparcia Sprzedaży Produktów Skarbowych

Tel.:
572 775 104-108,

572 775 085
E-mail:
 bwsps@bgk.pl