Powrót

Premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Dla kogo?

Spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, JST, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Na co?

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Formy pomocy:

 • premia termomodernizacyjna,
 • premia remontowa,
 • premia kompensacyjna.
W sprawie szczegółów skontaktuj się

Premia termomodernizacyjna

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych,
 • lokalnych źródeł ciepła.

Adresaci programu

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Przeznaczenie środków

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:

 • 16 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • 21 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.

Lista banków współpracujących

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
 • VeloBank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Informacja dla inwestorów

Inwestor, realizujący przedsięwzięcie lub remont, dla którego została przyznana premia, zobowiązany jest do umieszczenia tablicy informacyjnej oraz zamieszczenia informacji na swojej stronie internetowej , o ile ją posiada, oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych, o ile takie profile posiada, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.  w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Obowiązek ten nie dotyczy premii przyznanych do wysokości 50 000 zł.

Komunikaty Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Dane liczbowe FTiR

Dane liczbowe Funduszu Termomodernizacji i Remontów

plik PDF, 1 MB

Jak oszczędnie korzystać z energii

Sprawdź co możesz zrobić, żeby oszczędzać energię, chronić środowisko i mniej płacić za ogrzewanie

plik PDF, 223 KB

Wietrz mieszkanie!

 

W ciągu ostatnich 20 lat prawie 3 mld zł trafiło na wsparcie termomodernizacji budynków