Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Produkt mający na celu zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i  pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej,  służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.  

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Preferencyjne kredyty na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oferowane jednostkom samorządu terytorialnego jak również klientom indywidualnym.

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Oferta preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, które mają zapewnić dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Premia remontowa z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe

Premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Finansowane ze środków unijnych

Pożyczki unijne mogą być dużym wsparciem dla osób zarządzających różnego typu budynkami. Dzięki środkom z UE, możesz ożywić obszary zdegradowane i nadać im nowe funkcje gospodarcze i społeczne. Zarządzasz budynkiem mieszkalnym? Pożyczki na termomodernizację pozwolą sfinansować jego remont, który pozowli obniżyć koszty energii. Sprawdź, na co możesz przeznaczyć pożyczkę.